ศัพท์เหนือฮาเฮ รวม ศัพท์เหนือ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ อู้กำเมืองให้ชิคๆ

ศัพท์เหนือฮาเฮ รวม ศัพท์เหนือ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ อู้กำเมืองให้ชิคๆ

ภาษาเหนือเรียกว่าเป็นภาษาถิ่นที่มีความไพเราะ บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมอันสวยงามของภาคได้เป็นอย่างดี และด้วยความโดดเด่นไม่เหมือนใครของภาษา จึงมีการไปพ้องเสียงคำคำศัพท์ต่างประเทศอยู่บ้างนั่นเอง วันนี้ Sanook Campus เราก็จะพาเพื่อนๆ มาดู ศัพท์เหนือฮาเฮ ที่การออกเสียงไปพ้องกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เพื่อนได้ดูกัน จะได้ฟุดฟิดฟอไฟ อู้กำเมือง กันได้อย่างชิคๆ

ศัพท์เหนือฮาเฮ รวม ศัพท์เหนือ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ อู้กำเมืองให้ชิคๆ

Dark Pink

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า ชมพูโทนมืด
 • ภาษาเหนือแปลว่า เงียบกริบ / ดั๊กปิ้ง

Pick Quiz

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า เลือกโจทย์คำถาม
 • ภาษาเหนือแปลว่า ล้มหัวคะมำ / ปิ๊กควิด

Batang

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า ประเทศหนึ่งแถบทิเบต
 • ภาษาเหนือแปลว่า แตงกวา / บะแต๋ง

Park Cab

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า ที่จอดรถแท็กซี่
 • ภาษาเหนือแปลว่า ตำลึง / ผักแขบ

Code

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า รหัส
 • ภาษาเหนือแปลว่า โกรธ / โขด

Mang John

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า ชื่อคน
 • ภาษาเหนือแปลว่า แมลงกระชอน / แมงจอน

Lone

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า คนเดียว
 • ภาษาเหนือแปลว่า วิ่ง / ล่น

You

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า คุณ
 • ภาษาเหนือแปลว่า ไม้กวาด / ยู

Slit

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า ตัดหรือกรีดเป็นทางยาว
 • ภาษาเหนือแปลว่า มีความจริตจะก้าน จีบปากจีบคือ / สลิด

Solid Body

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า ร่างกายที่แข็งแรง
 • ภาษาเหนือแปลว่า ออกอาการที่เสี่ยงผลเสียตามมา / สลิดบะดี

Style

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า สไตล์
 • ภาษาเหนือแปลว่า พื้นซีเมนต์ / สะตาย

Guy

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า ผู้ชาย
 • ภาษาเหนือแปลว่า คัน ระคายเคือง / กาย

Zoo Mother

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า แม่สวนสัตว์
 • ภาษาเหนือแปลว่า ขอโทษ / สูมาเต๊อะ

Walk Lane

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า ทางเท้า
 • ภาษาเหนือแปลว่า ตอแXล / วอกแลน

Coin

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า เหรียญ
 • ภาษาเหนือแปลว่า อิจฉา / ขอย

It Canard

 • ภาษาอังกฤษแปลว่า มันคือเรื่องหลอกลวง
 • ภาษาเหนือแปลว่า เหนื่อยมาก / อิดขนาด