Covestro Innovation Design Contest 2020 โครงการประกวดสร้างสรรค์ชิงรางวัลกว่า 185,000 บาท

Covestro Innovation Design Contest 2020 โครงการประกวดสร้างสรรค์ชิงรางวัลกว่า 185,000 บาท

โคเวสโตร (ประเทศไทย) ร่วมกับ RISC เปิดตัวโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020) ชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปวส. โชว์ศักยภาพและไอเดียสร้างสรรค์ ร่วมประกวดออกแบบนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

idc2020poster

โคเวสโตร ผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลก เดินหน้าโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 หรือ IDC 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยร่วมกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. ทั่วประเทศ ร่วมประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมจากไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (World of innovation for sustainable living)” เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตเชิง Smart Living พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจำวัน เพื่อการต่อยอดสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความยั่งยืนร่วมกันในทุกองศา ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 185,000 บาท เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจส่งผลงานไอเดียความคิดสร้างสรรค์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563

สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเป็นทีม ทีมละ 2-5 คน โดยส่งแบบร่าง Sketch และแนบ Reference แบบผลงานพร้อมลงสี โดยจะเป็นการวาดด้วยมือหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ พร้อมอธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์ การตอบโจทย์ปัญหา ซึ่งต้องเป็นนวัตกรรมที่นำไปต่อยอดและพัฒนาให้เป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดยผู้แข่งขันที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมประกาศผลการแข่งขันทีมชนะเลิศในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ True Digital Park สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ รวมถึง สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.covestro.co.th/idc , โทร 096-945-5341, 092-454-9050 หรืออีเมล project.idc2020@gmail.com