ประวัติ "อนุชา บูรพชัยศรี" ทำความรู้จักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่

ประวัติ "อนุชา บูรพชัยศรี" ทำความรู้จักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่

ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แทนนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ลาออกไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว

อนุชา บูรพชัยศรีอนุชา บูรพชัยศรี

ในวันนี้ Sanook Campus เราก็จะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ ประวัติ อนุชา บูรพชัยศรี ผู้ดำรงตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ คนนี้ให้มากขึ้นกันซักหน่อย

อนุชา บูรพชัยศรีอนุชา บูรพชัยศรี

ประวัติ อนุชา บูรพชัยศรี

 • อนุชา บูรพชัยศรี
 • ตำแหน่ง โฆษกรัฐบาล
 • อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • เป็นนักธุรกิจด้านธุรกิจเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้าง
 • บิดาคือ นายเอกชัย บูรพชัยศรี
 • มารดาคือ นางสุนิสา บูรพชัยศรี

ประวัติการศึกษา อนุชา บูรพชัยศรี

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เซเครทฮาร์ท คอลเลจ (Sacred Heart College) ประเทศออสเตรเลีย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี(เกียรตินิยม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยอเดเลด (The University of Adelaide) ประเทศออสเตรเลีย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท(ดีเด่น) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการพลังงานและการเผาไหม้ มหาวิทยาลัยลีดส์ (University of Leeds) ประเทศอังกฤษ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนุชา บูรพชัยศรีอนุชา บูรพชัยศรี

อนุชา บูรพชัยศรี เรียกว่าเป็นนักธุรกิจที่ก้าวสู่วงการการเมือง โดยเขาทำด้านธุรกิจเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้าง เขาได้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่สองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 รวมไปถึงได้รับการเลือกตั้งเข้าสภาฯเป็นสมัยที่สอง

ทางด้านการเมืองใช้ความรู้ และประสบการณ์จากภาคเอกชนในการเสนอ และผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โลจิสติกส์ และด้านอุตสาหกรรม และมีบทบาทในการเป็นกรรมาธิการพิจารณากฎหมายสำคัญๆ อาทิเช่น ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศฯ (กฎหมาย 2 ล้านล้านบาท) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 อนุชาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่สาม แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามลำดับ

อนุชา บูรพชัยศรีอนุชา บูรพชัยศรี
อนุชา บูรพชัยศรีอนุชา บูรพชัยศรี
อนุชา บูรพชัยศรีอนุชา บูรพชัยศรี