สิริโฉมมาก พระองค์เจ้ากษัตรีย์ นโรดม พงศ์สุริยา เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา สำเร็จการศึกษาจากจีน

สิริโฉมมาก พระองค์เจ้ากษัตรีย์ นโรดม พงศ์สุริยา เจ้าหญิงแห่งกัมพูชา สำเร็จการศึกษาจากจีน

เป็นความภาคภูมิใจอีกพระองค์ในราชวงศ์กัมพูชา เมื่อพระองค์เจ้ากษัตรีย์ นโรดม พงศ์สุริยา (Princess Norodom Pongsoriya) ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ หรือ UIBE (University of International Business and Economics) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และนอกจากนั้นยังทรงได้รับถวายรางวัลนักศึกษาของโครงการนานาชาติศึกษา

106557991_116297273261717_325

สำหรับพระองค์เจ้ากษัตรีย์ นโรดม พงศ์สุริยา ทรงเป็นพระธิดา ใน สมเด็จพระมเหศวรนโรดม จักรพงศ์ พระเชษฐาต่างพระมารดา ของ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กับ นักนาง มุนีเร็ม พระชายาพระองค์ที่ 6 และเป็นทายาทพระองค์ที่ 12 จากพระโอรสและพระธิดาทั้งหมด 13 พระองค์

92822604_519950732228300_5567

ทางสำนักพระราชวังกัมพูชา ยังได้เผยแพร่พระรูปของ พระองค์เจ้านโรดม พงศ์สุริยา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการสำเร็จการศึกษาของพระองค์ อีกด้วย

106269807_3332234353462895_37
106703449_1201284626902541_77
106382809_120552806371197_615