เทคนิคคิดเลขเร็ว รวมทางลัดหาคำตอบ คณิตศาสตร์ ได้อย่างรวดเร็ว

เทคนิคคิดเลขเร็ว รวมทางลัดหาคำตอบ คณิตศาสตร์ ได้อย่างรวดเร็ว

ถึงหลายๆ คนอาจจะมองว่าวิชาเลขเป็นวิชาที่ยากและเข้าใจยาก ทำให้หลายๆ คนรู้สึกท้อในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปเลยก็มี แต่รู้หรือไม่ว่า มันมีสูตรการคิดเลขเร็ว ที่ทำให้เราสามารถได้คำตอบที่ต้องการออกมาได้อย่างรวดเร็วและคำตอบถูกต้องอยู่นะ

วันนี้ Sanook Campus เราก็จะพาเพื่อนๆ มาดู เทคนิคคิดเลขเร็ว ที่ทำให้เราได้คำตอบที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและประหยัดเวลามาฝากเพื่อนๆ กัน

คิดเลขเร็วด้วยการคิดเลขในใจ

เทคนิคการคิดลัดหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว

วิธีการบวก จะใช้วิธีการแยกตัวเลข

ตัวอย่าง

95+ 38=?

วิธีคิดในใจ คือแยกตัวเลขเป็น 2 กลุ่ม คือ (90+ 30) และ (5+8) แล้วนำมารวมกันได้ 133

763+854=?

วิธีคิดในใจ คือ 800+ 700 =1,500แล้วบวก 60+50 ได้ 1,610 แล้วนำไปบวกกับ 3+4 ที่เหลือ ได้ความตอบของโจทย์เท่ากับ 1,617

การหาค่ากำลังสองของเลขที่ลงท้ายด้วย 5

เทคนิคการคิดลัดหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว

 1. ให้ 5 ตัวท้ายคูณกันได้ 25 ตั้งเป็นผลลัพธ์หน่วย และหลักสิบไว้ก่อน
 2. ให้เอาจำนวนที่อยู่หน้าเลข 5 คูณกับจำนวนนับที่ต่อจากมัน คูณด้วยเท่าไรเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจาก 25 เป็นหลักร้อย หลักพันต่อไป เป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

ตัวอย่าง

85×85 ก็ให้เอาตัวเลขท้ายคือ 5×5 ได้ 25 ตั้งไว้

เอา 8 ตัวหน้า คูณจำนวนนับที่นับต่อจากมัน คือ 9

8×9 ได้ 72 ตั้งเป็นผลลัพธ์ต่อจาก 25 เป็น 7,225

85 × 85 =7,225

การคูณเลข 2 หลัก ที่จำนวนหน้าเท่ากัน จำนวนหลังบวกกันได้ 10

เทคนิคการคิดลัดหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว

 1. ให้เอาเลขตัวท้ายคูณหันตั้งเป็นผลลัพธ์หลักหน่วย และหลักสิบไว้ก่อน
 2. เอาตัวหน้าคูณกับจำนวนนับที่นับต่อจากมัน

ตัวอย่าง

32× 38 ก็ให้เอาตัวท้ายคือ 2×8 ได้ 16 ตั้งไว้ เอา 3 ตัวหน้าคูณจำนวนนับที่จากมัน คือ 4

3×4 ได้ 12 เป็นผลลัพธ์ต่อจาก 16 เป็น 1,216

32× 38 = 1,216

การคูณเลขสองหลักที่จำนวนหลังเท่ากัน จำนวนหน้าบวกกันได้ 10

เทคนิคการคิดลัดหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว

 1. ให้เลขท้ายคูณกันตั้งเป็นผลลัพธ์หลักหน่วยและหลักสิบไว้ก่อน (ถ้าคูณกันได้เลขตัวเดียวให้เติม 0 เป็นหลักสิบแทน)
 2. เอาตัวหน้าคูณกัน แล้วบวกกับตัวหลังหนึ่งตัว ตั้งเป็นผลลัพธ์ต่อจากหลักสิบ จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

ตัวอย่าง

37×77 = เอาตัวหลังคูณกัน คือ 7×7= 49 ตั้งเป็นผลลัพธ์สองตัวหลังไว้ แล้วเอาตัวหน้าคูณกันบวกกับตัวหลังหนึ่งตัว คือ (3×7) +7 ได้ 28 ตั้งเป็นผลลัพธ์ต่อมา

37×77 = 2,849

การคูณจำนวนใดๆ ด้วย 25

เทคนิคการคิดลัดหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว

 1. ให้เอา 4 หารจำนวนที่เป็นคู่คูณของ 25 เขียนเป็นผลลัพธ์
 2. ถ้าหารลงตัว ให้เขียน 00 ต่อท้ายผลลัพธ์นั้น
 3. ถ้าเศษ 1 ให้เขียน 25 ต่อท้ายผลลัพธ์นั้น
 4. ถ้าเศษ 2 ให้เขียน 50 ต่อท้ายผลลัพธ์นั้น
 5. ถ้าเศษ 3 ให้เขียน 75 ต่อท้ายผลลัพธ์นั้น

ผลลัพธ์ของเลขที่คูณด้วย 25 อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ตัวอย่าง

1,234 × 25 = ……...

วิธีคิดลัด ให้เอา 4 หาร 1,234 ได้ผลลัพธ์ 308 เศษ 2

เติม 50 ต่อท้าย 308 ได้ผลลัพธ์เป็น30,850

1,234 × 25 = …30,850 …...

จำนวนใดๆที่หาร ด้วย 25

เทคนิคการคิดลัดหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว

ให้เอา 4 คูณจำนวนนั้น ได้ผลลัพธ์เท่าไร ใส่ทศนิยม 2 ใส่ทศนิยม 2 ตำแหน่ง เป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

ตัวอย่าง

85 ÷ 25 เท่ากับ 85 คูณด้วย 4 ได้ 340 ใส่ทศนิยม สองตำแหน่ง

85 ÷ 25 = 3.40

การคูณเลขใดๆ ด้วย 99,999,9999,…

เทคนิคการคิดลัดหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว

ให้ลดคู่คูณของ 99 หรือ 999 หรือ 9999,… ลง 1

ตัวอย่าง

123 ×999 ก็ให้ลด 123 ลง 1 เป็น 122 แล้วหาจำนวนมาบวก 122 ให้ได้ 9 ทุกจำนวน ตัวที่มาบวกนั้นให้เขียนเป็นคำตอบเรียงกัน

123 ×999 = 122877 (รวมกันได้ 9 ทุกจำนวน)