รวมการสอบ และค่าใช้จ่ายในการสอบที่น่าสนใจ เอาไว้ใส่พอร์ตยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

รวมการสอบ และค่าใช้จ่ายในการสอบที่น่าสนใจ เอาไว้ใส่พอร์ตยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

การมีคะแนนต่างๆ เอาไว้ใส่พอร์ต ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นักเรียนหลายๆ คนให้ความใส่ใจมากๆ เพราะว่าการมีคะแนนต่างๆ เป็นตัวยืนยันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราสำหรับการคัดเลือกในสายที่เราต้องการนั่นเอง โดยเฉพาะความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ที่เรียกว่าเป็นภาษาที่สำคัญในการสื่อสารในปัจจุบันนี้

โดยในครั้งนี้ Sanook Canpus เราก็จะพาเพื่อนๆ มาดูกันว่ามีการสอบอะไรบ้าง ที่เหล่านักเรียนนิยมสอบกัน และแต่ละการสอบนั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

 • TOEFL
  TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language (โทเฟล) เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ โดยการสอบจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีค่าใช้จ่ายในการสอบอยู่ที่ 6,200 บาท
 • IELTS
  IELTS หรือ International English Language Testing System (ไอเอล) เป็นการทดสอบและยอมรับว่าเป็นการสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เพราะการสอบสามารถยืนยันความสามารถภาษาของผู้สอบได้เป็นอย่างดี มีค่าใช้จ่ายในการสอบอยู่ที่ 6,900 บาท
 • TOEIC
  TOEIC หรือ The Test of English for International Communication (โทอิก) ป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ การสอบจะแบ่งออกเป็นสองช่วง นั่นคือการฟังและการอ่าน มีค่าใช้จ่ายในการสอบอยู่ที่ 1,800 บาท
 • SAT
  SAT หรือ SAT Reasoning Test (เอส เอ ที) เป็นข้อสอบมาตรฐานสำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เอสเอทีได้รับการพัฒนาโดย College Board ซึ่งองค์การองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรในสหรัฐอเมริกา มีค่าใช้จ่ายในการสอบอยู่ที่ 3,000 บาท
 • CU-TEP
  CU-TEP หรือ Chulalongkorn University Test of English Proficiency (ซียู-เท็บ) เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของจุฬาฯ เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากจะสอบเข้าจุฬา มีการสอบ 3 ช่วงได้แก่ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading) และ การเขียน (Writing) มีค่าใช้จ่ายในการสอบอยู่ที่ 900 บาท
 • CU-AAT
  CU-AAT หรือ Chulalongkorn University Academic Aptitude Test เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) ใช้สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยข้อสอบมีความคล้ายกันกับข้อสอบของ SAT มีค่าใช้จ่ายในการสอบอยู่ที่ 1,300 บาท
 • CU-ATS
  CU-ATS หรือ Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์ (BSAC) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ISE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีค่าใช้จ่ายในการสอบอยู่ที่ 1,000 บาท
 • TU-GET
  TU-GET หรือ Thammasat University Graduate English Test (ทียู-เก็ต) คือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง แบ่งการสอบเป็น 3 ช่วงคือ ความรู้ทางไวยากรณ์, ความรู้ทางด้านศัพท์ และ การอ่านเพื่อความเข้าใจ มีค่าใช้จ่ายในการสอบอยู่ที่ 500-700 บาท
 • SWU-SET
  SWU-SET หรือ Srinakharinwirot University Standardized English Test (สวู-เซท) เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบ่งการสอบเป็น 3 ช่วงได้แก่ การฟัง คำศัพท์ การใช้ภาษาอังกฤษ และ การอ่าน มีค่าใช้จ่ายในการสอบอยู่ที่ 500-600 บาท
 • BMAT
  BMAT หรือ BioMedical Admissions Test (บี-แมท) ข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ จัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งสถาบันชั้นนำในประเทศไทยเริ่มเปิดรับคะแนน BMAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีค่าใช้จ่ายในการสอบอยู่ที่ 6,700 บาท