คำพ้องรูป พ้องเสียง คืออะไร เขียนเหมือน อ่านเหมือน แต่ความหมายไม่เหมือน

คำพ้องรูป พ้องเสียง คืออะไร เขียนเหมือน อ่านเหมือน แต่ความหมายไม่เหมือน

คำพ้อง

คำพ้อง คือคำที่มีการเขียนหรืออ่านออกเสียงเหมือนกัน แบ่งเป็น 3 ชนิดคือ คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง

คำพ้องรูป คือ คำที่เขียนเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกัน ในการอ่านจึงต้องระวัง การอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องและสื่อความหมายได้ตรงตามเจตนาของสารต้องอาศัยบริบท

คำพ้องรูป มี 3 ลักษณะ คือ

 • เขียนเหมือนกัน
 • ออกเสียงต่างกัน
 • ความหมายต่างกัน

ตัวอย่าง คำพ้องรูป

 • แหน
  แหน (หน + แ-) ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
  แหน (ห + แ- + น) ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
 • สระ
  สะ แอ่งน้ำ
  สะ - หระ ตัวอักษรที่ใช้ประกอบกับพยัญชนะ
 • เพลา
  เพลา แกนสำหรับสอดในดุมรถ
  เพ - ลา เวลา
 • แขม ไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
  ขะ - แม ชาวเขมร
 • ปักเป้า
  ปัก - เป้า ว่าวชนิดหนึ่ง
  ปัก – กะ - เป้า ว่าวชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน และมีความหมายต่างกัน

คำพ้องเสียง มี 3 ลักษณะ คือ

 • อ่านออกเสียงเหมือนกัน
 • เขียนต่างกัน
 • ความหมายต่างกัน

ตัวอย่าง คำพ้องเสียง

 • จัน ผลไม้ที่สุกเหลืองหอม
  จันทน์ ต้นไม้ที่มีเนื้อ ดอก และผลมีกลิ่นหอม
  จันทร์ ดวงเดือน ชื่อวันลำดับที่ 2 ของสัปดาห์
  จรร วามประพฤติ
 • โจษ เล่าลือ กล่าวขาน
  โจทก์ ผู้ฟ้อง ผู้กล่าวหา
  โจทย์ คำถามในวิชาเรียน
 • พัน จำนวน 10 ร้อย หรือมัดโดยรอบ เกี่ยวข้องกัน
  พันธ์ ผูกมัด
  พันธุ์ เชื้อสาย เหล่าก่อ
  พรรณ สีผิว ชนิด
  ภัณฑ์ สิ่งของ
 • สัน แนวที่สูงขึ้น
  สันต์ แนวที่สูงขึ้น
  สรร คัด เลือก
  สรรค์ สร้าง
  สัณฑ์ ป่า

คำพ้องทั้งรูปและเสียง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คำหลายความหมาย ซึ่งหมายถึง คำที่มีรูปเหมือนกัน อ่านออกเสียงอย่างเดียวกัน เเต่มีความหมายหลายอย่างเเล้วเเต่จะนำไปใช้

คำพ้องทั้งรูปและเสียง มี 3 ลักษณะ คือ

 • เขียนเหมือนกัน
 • อ่านออกเสียงเหมือนกัน
 • ความหมายต่างกัน

ตัวอย่าง คำพ้องทั้งรูปและเสียง

 • ขัน ภาชนะสำหรับตักหรือใส่น้ำ, ทำให้ตึงหรือเเน่นด้วยวิธีหมุนเข้าไป เช่น ขันนอต, อาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่, หัวเราะ รู้สึกตลก
 • แกะ ชื่อสัตว์ 4 เท้า ประเภทหนึ่ง, เอาเล็บมือค่อยๆ แกะ เพื่อให้หลุดออก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ คำพ้องรูป พ้องเสียง