ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยม 1 - 6 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ช่อง DLTV

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยม 1 - 6 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ช่อง DLTV
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนสำคัญและการดำเนินชีวิตในสังคม ตลอดจนยังส่งผลให้การเรียนการสอนในทุกสถานศึกษาต้องยุติไปชั่วคราว ทำให้ภาคการศึกษาในประเทศไทยทุกระดับต้องปรับตัว เพราะการเรียนรู้จะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ โดยเริ่มจากการเลื่อนวันเปิดเทอมและปรับช่วงเวลาการเรียนใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ทั้งยังได้มีการเปิดให้เรียนแบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพิ่มเติมจากการเรียนผ่านทีวีดาวเทียมที่มีอยู่ก่อนแล้ว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ภาคการศึกษาใหม่ โดยมี มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น

อาจจะดูเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อย หากต้องคอยควบคุมให้ลูกหลานของเรามานั่งเรียนออนไลน์ด้วยความตั้งใจแบบไม่ขาดตกบกพร่อง คงต้องให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวย เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละวัน ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปดูตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 ล่วงหน้าในรายวิชาต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th คลิกเลือก ตารางออกอากาศ >> เลือกระดับชั้น >> เลือกวันที่ต้องการดูตาราง

การเรียนรูปแบบใหม่นี้ มีอยู่ด้วยกัน 6 ช่องทาง

 1. ทีวีดิจิทัล ช่อง 40 - 45
 2. ทีวีดาวเทียม KU-BAND (จานทึบ) ช่อง 186 - 191
 3. ทีวีดาวเทียม C-BAND (จานใส) ช่อง 340 - 345
 4. เว็บไซต์ DLTV
 5. แอปพลิเคชัน DLTV
 6. YouTube Channel

เนื้อหาบน YouTube Channel กดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่าง

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 192

 • 08:30 : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (2)
 • 09:30 : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน 1
 • 10:30 : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 3
 • 12:30 : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทำงานดีมีความสุข 2
 • 14:30 : Rerun : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (2)
 • 15:30 : Rerun : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน 1
 • 16:30 : Rerun : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 3
 • 18:30 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทำงานดีมีความสุข 2

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV7

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 193

 • 08:30 : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย *
 • 09:30 : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน (ต่อ) *
 • 10:30 : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง กาเหว่า
 • 14:30 : Rerun : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย *
 • 15:30 : Rerun : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน (ต่อ) *
 • 16:30 : Rerun : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง กาเหว่า

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV8

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 194

 • 08:30 : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง กาเหว่า 1
 • 09:30 : ว13101 วิทยาศาสตร์3 * เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว
 • 10:30 : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การบวกลบระคนที่ผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 100,000 *
 • 12:30 : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 1
 • 14:30 : Rerun : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง กาเหว่า 1
 • 15:30 : Rerun : ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 * เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว
 • 16:30 : Rerun : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การบวกลบระคนที่ผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 100,000 *
 • 18:30 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 1

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV9

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 198

 • 08:30 : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากภาพหรือสถานการณ์และหาคำตอบ
 • 09:30 : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย 2
 • 10:30 : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ 1
 • 14:30 : Rerun : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากภาพหรือสถานการณ์และหาคำตอบ
 • 15:30 : Rerun : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย 2
 • 16:30 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ 1

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV13

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 199

 • 08:30 : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ *
 • 09:30 : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวก ลบ ระคน *
 • 10:30 : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย *
 • 12:30 : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (1)
 • 14:30 : Rerun : ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ *
 • 15:30 : Rerun : ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวก ลบ ระคน *
 • 16:30 : Rerun : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย *
 • 18:30 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (1)

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV14

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 200

 • 08:30 : ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย (3)
 • 09:30 : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 * "เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่"
 • 10:30 : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เศรษฐกิจในชุมชน (2)
 • 14:30 : Rerun : ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย (3)
 • 15:30 : Rerun : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 * "เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่"
 • 16:30 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เศรษฐกิจในชุมชน (2)

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV15