ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถม 1 - 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ช่อง DLTV

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถม 1 - 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ช่อง DLTV
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนสำคัญและการดำเนินชีวิตในสังคม ตลอดจนยังส่งผลให้การเรียนการสอนในทุกสถานศึกษาต้องยุติไปชั่วคราว ทำให้ภาคการศึกษาในประเทศไทยทุกระดับต้องปรับตัว เพราะการเรียนรู้จะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ โดยเริ่มจากการเลื่อนวันเปิดเทอมและปรับช่วงเวลาการเรียนใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ทั้งยังได้มีการเปิดให้เรียนแบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพิ่มเติมจากการเรียนผ่านทีวีดาวเทียมที่มีอยู่ก่อนแล้ว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ภาคการศึกษาใหม่ โดยมี มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น

อาจจะดูเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อย หากต้องคอยควบคุมให้ลูกหลานของเรามานั่งเรียนออนไลน์ด้วยความตั้งใจแบบไม่ขาดตกบกพร่อง คงต้องให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวย เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละวัน ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปดูตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 ล่วงหน้าในรายวิชาต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th คลิกเลือก ตารางออกอากาศ >> เลือกระดับชั้น >> เลือกวันที่ต้องการดูตาราง

การเรียนรูปแบบใหม่นี้ มีอยู่ด้วยกัน 6 ช่องทาง

 1. ทีวีดิจิทัล ช่อง 40 - 45
 2. ทีวีดาวเทียม KU-BAND (จานทึบ) ช่อง 186 - 191
 3. ทีวีดาวเทียม C-BAND (จานใส) ช่อง 340 - 345
 4. เว็บไซต์ DLTV
 5. แอปพลิเคชัน DLTV
 6. YouTube Channel

เนื้อหาบน YouTube Channel กดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่าง

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 186

 • 08:30 : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 2
 • 09:30 : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0 *
 • 10:30 : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ของเธอของฉัน 1
 • 14:30 : Rerun : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 2
 • 15:30 : Rerun : ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0 *
 • 16:30 : Rerun : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ของเธอของฉัน 1

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV1

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 187

 • 08:30 : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การบวกจำนวนสามจำนวน ที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก *
 • 09:30 : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง บทสักวา *
 • 10:30 : อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 * เรื่อง Family Members *
 • 12:30 : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทำงานดีมีความสุข(1)
 • 14:30 : Rerun : ค12101 คณิตศาสตร์ 2 * เรื่อง การบวกจำนวนสามจำนวน ที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก *
 • 15:30 : Rerun : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง บทสักวา *
 • 16:30 : Rerun : อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 * เรื่อง Family Members *
 • 18:30 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ทำงานดีมีความสุข(1)

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV2

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 188

 • 08:30 : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง สักวาหวานอื่น 1
 • 09:30 : อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Appearance
 • 10:30 : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการบวกและการลบ
 • 14:30 : Rerun : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง สักวาหวานอื่น 1
 • 15:30 : Rerun : อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Appearance
 • 16:30 : Rerun : ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการบวกและการลบ

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV3

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 189

 • 08:30 : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ จากประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ
 • 09:30 : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ *
 • 10:30 : ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การสร้างทางเลือก (1) *
 • 12:30 : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย (1)
 • 14:30 : Rerun : ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ จากประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ
 • 15:30 : Rerun : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ *
 • 16:30 : Rerun : ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การสร้างทางเลือก (1) *
 • 18:30 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย (1)

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV4

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 190

 • 08:30 : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย
 • 09:30 : อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 * เรื่อง Put on the Puppet Show
 • 10:30 : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่น (1)
 • 14:30 : Rerun : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย
 • 15:30 : Rerun : อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 เรื่อง Put on the Puppet Show
 • 16:30 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่น (1)

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV5

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 191

 • 08:30 : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบหายใจ (2) *
 • 09:30 : ค16101 คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ *
 • 10:30 : ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย (1) *
 • 12:30 : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เศรษฐกิจในชุมชน (1)
 • 14:30 : Rerun : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 * เรื่อง ความสัมพันธ์ของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบหายใจ (2) *
 • 15:30 : Rerun : ค16101 คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ *
 • 16:30 : Rerun : ท16101 ภาษาไทย 6 * เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย (1) *
 • 18:30 : Rerun : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เศรษฐกิจในชุมชน (1)

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV6