โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ข้อแนะนำสำหรับเปิดเรียนจาก สสส.

โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ข้อแนะนำสำหรับเปิดเรียนจาก สสส.

เพราะว่าเดือน กรกฎาคมนี้ก็เป็นการเปิดเทอมภาคการเรียนการศึกษา 2563 ของโรงเรียนส่วนใหญ่ของประเทศไทยแล้ว ดังนั้นเพื่อเตือนสติไม่ให้การ์ดตก ดังนั้นทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ออกข้อแนะนำ โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 มาให้ทุกโรงเรียนได้ปฏิบัติตามกัน

 newscms_thaihealth_c_bdfhjopr

โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

1. ตรวจสอบสถานที่ ซ่อมแซม ปรับปรุง ทำความสะอาด

2. ตรวจสอบอ่างล้างมือให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน

3. คัดกรองนักเรียน บริเวณทางเข้าโรงเรียน

4. จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร

5 . ทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

6. เหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวัน

7. ไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ร่วมกัน

8. แจ้งให้ผู้ปกครองให้นักเรียนหยุดเรียน หากมีอาการป่วย หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง