ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยม 1 - 6 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ช่อง DLTV

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยม 1 - 6 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ช่อง DLTV
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนสำคัญและการดำเนินชีวิตในสังคม ตลอดจนยังส่งผลให้การเรียนการสอนในทุกสถานศึกษาต้องยุติไปชั่วคราว ทำให้ภาคการศึกษาในประเทศไทยทุกระดับต้องปรับตัว เพราะการเรียนรู้จะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ โดยเริ่มจากการเลื่อนวันเปิดเทอมและปรับช่วงเวลาการเรียนใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ทั้งยังได้มีการเปิดให้เรียนแบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพิ่มเติมจากการเรียนผ่านทีวีดาวเทียมที่มีอยู่ก่อนแล้ว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ภาคการศึกษาใหม่ โดยมี มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น

อาจจะดูเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อย หากต้องคอยควบคุมให้ลูกหลานของเรามานั่งเรียนออนไลน์ด้วยความตั้งใจแบบไม่ขาดตกบกพร่อง คงต้องให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวย เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละวัน ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปดูตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 ล่วงหน้าในรายวิชาต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th คลิกเลือก ตารางออกอากาศ >> เลือกระดับชั้น >> เลือกวันที่ต้องการดูตาราง

การเรียนรูปแบบใหม่นี้ มีอยู่ด้วยกัน 6 ช่องทาง

 1. ทีวีดิจิทัล ช่อง 40 - 45
 2. ทีวีดาวเทียม KU-BAND (จานทึบ) ช่อง 186 - 191
 3. ทีวีดาวเทียม C-BAND (จานใส) ช่อง 340 - 345
 4. เว็บไซต์ DLTV
 5. แอปพลิเคชัน DLTV
 6. YouTube Channel

เนื้อหาบน YouTube Channel กดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่าง

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 192

 • 08:30 : ท21101 ภาษาไทย ม.1 * เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (1)
 • 09:30 : ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 * เรื่อง การหารจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและ การหารจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก *
 • 10:30 : อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 * เรื่อง The house where I live
 • 12:30 : ส21102 ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
 • 14:30 : Rerun : ท21101 ภาษาไทย ม.1 * เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (1)
 • 15:30 : Rerun : ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 * เรื่อง การหารจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและ การหารจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก *
 • 16:30 : Rerun : อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 * เรื่อง In the classroom.
 • 18:30 : Rerun : ส21102 ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV7

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 193

 • 08:30 : ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 * เรื่อง การหาค่ารากที่สามโดยวิธีการแยกตัวประกอบ *
 • 09:30 : อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 * เรื่อง My Pet
 • 10:30 : ว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 * เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด (4)
 • 14:30 : Rerun : ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 * เรื่อง การหาค่ารากที่สามโดยวิธีการแยกตัวประกอบ *
 • 15:30 : Rerun : อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 * เรื่อง My Pet
 • 16:30 : Rerun : ว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 * เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด (4)

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV8

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 194

 • 08:30 : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง พระอภิธรรมปิฎก
 • 09:30 : ท23101 ภาษาไทย ม.3 * เรื่อง การเขียนย่อความ *
 • 10:30 : ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 * เรื่อง คู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปร *
 • 14:30 : Rerun : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง พระอภิธรรมปิฎก
 • 15:30 : Rerun : ท23101 ภาษาไทย ม.3 * เรื่อง การเขียนย่อความ *
 • 16:30 : Rerun : ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 * เรื่อง คู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปร *

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV9

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 198

 • 08:30 : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
 • 09:30 : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เพาเวอร์เซต
 • 10:30 : เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
 • 12:30 : Rerun : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
 • 13:30 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เพาเวอร์เซต
 • 14:30 : Rerun : เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
 • 15:30 : Rerun : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
 • 16:30 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เพาเวอร์เซต
 • 17:30 : Rerun : เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
 • 18:01 : Rerun : เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) เรื่อง การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
 • 18:30 : Rerun : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV13

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 199

 • 08:30 : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชัน ค่าของฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน (ต่อ)
 • 09:30 : เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โครงงานกับการแก้ปัญหา
 • 10:30 : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
 • 12:30 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชัน ค่าของฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน (ต่อ)
 • 13:30 : Rerun : เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โครงงานกับการแก้ปัญหา
 • 14:30 : Rerun : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
 • 15:30 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การคิดดอกเบี้ยแบบทบต้น (ปีละครั้ง)
 • 16:30 : Rerun : เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โครงงานกับการแก้ปัญหา
 • 17:30 : Rerun : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
 • 18:01 : Rerun : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
 • 18:30 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชัน ค่าของฟังก์ชัน โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน (ต่อ)

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV14

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 200

 • 08:30 : เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การประมวลผลแบบคลาวด์
 • 09:30 : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โครงสร้างและการใช้ภาษาของการแสดงเหตุผล
 • 10:30 : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ 1
 • 12:30 : Rerun : เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การประมวลผลแบบคลาวด์
 • 13:30 : Rerun : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โครงสร้างและการใช้ภาษาของการแสดงเหตุผล
 • 14:30 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ 1
 • 15:30 : Rerun : เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การประมวลผลแบบคลาวด์
 • 16:30 : Rerun : ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โครงสร้างและการใช้ภาษาของการแสดงเหตุผล
 • 17:30 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ 1
 • 18:01 : Rerun : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) เรื่อง ความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ 1
 • 18:30 : Rerun : เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การประมวลผลแบบคลาวด์

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV15