ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยม 1 - 6 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ช่อง DLTV

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยม 1 - 6 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ช่อง DLTV
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนสำคัญและการดำเนินชีวิตในสังคม ตลอดจนยังส่งผลให้การเรียนการสอนในทุกสถานศึกษาต้องยุติไปชั่วคราว ทำให้ภาคการศึกษาในประเทศไทยทุกระดับต้องปรับตัว เพราะการเรียนรู้จะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ โดยเริ่มจากการเลื่อนวันเปิดเทอมและปรับช่วงเวลาการเรียนใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ทั้งยังได้มีการเปิดให้เรียนแบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพิ่มเติมจากการเรียนผ่านทีวีดาวเทียมที่มีอยู่ก่อนแล้ว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ภาคการศึกษาใหม่ โดยมี มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น

อาจจะดูเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อย หากต้องคอยควบคุมให้ลูกหลานของเรามานั่งเรียนออนไลน์ด้วยความตั้งใจแบบไม่ขาดตกบกพร่อง คงต้องให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวย เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละวัน ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปดูตารางเรียนออนไลน์ DLTV 2563 ล่วงหน้าในรายวิชาต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th คลิกเลือก ตารางออกอากาศ >> เลือกระดับชั้น >> เลือกวันที่ต้องการดูตาราง

การเรียนรูปแบบใหม่นี้ มีอยู่ด้วยกัน 6 ช่องทาง

 1. ทีวีดิจิทัล ช่อง 40 - 45
 2. ทีวีดาวเทียม KU-BAND (จานทึบ) ช่อง 186 - 191
 3. ทีวีดาวเทียม C-BAND (จานใส) ช่อง 340 - 345
 4. เว็บไซต์ DLTV
 5. แอปพลิเคชัน DLTV
 6. YouTube Channel

เนื้อหาบน YouTube Channel กดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่าง

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 192

 • 08:30 : อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง My room, My place (2)
 • 09:30 : ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง พระรัตนตรัย
 • 14:30 : Rerun : อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 * เรื่อง My room, My place (2)
 • 15:30 : Rerun : ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง พระรัตนตรัย

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV7

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 193

 • 08:30 : ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง พระไตรปิฎก
 • 09:30 : ท22101 ภาษาไทย ม.2 * เรื่อง การเขียนพรรณนา *
 • 10:30 : อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 * เรื่อง My mother is kind
 • 14:30 : Rerun : ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง พระไตรปิฎก
 • 15:30 : Rerun : ท22101 ภาษาไทย ม.2 * เรื่อง การเขียนพรรณนา *
 • 16:30 : Rerun : อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 * เรื่อง My mother is kind

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV8

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 194

 • 08:30 : ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง แรงเสียดทาน (2)
 • 09:30 : อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง The Story of St. Valentine
 • 10:30 : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง นิโรธ (อัตถะ 3)
 • 14:30 : Rerun : ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง แรงเสียดทาน (2)
 • 15:30 : Rerun : อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง The Story of St. Valentine
 • 16:30 : Rerun : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง นิโรธ (อัตถะ 3)

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV9

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 198

 • 08:30 : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การถาม-ตอบ โดยใช้ Present Simple questions (Yes/No questions and short answers และ Wh- questions)
 • 09:30 : สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การสร้างสุขภาพที่ดีในศตวรรษที่ 21
 • 10:30 : สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ลักษณะและการใช้กฎหมายอาญา
 • 12:30 : Rerun : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การถาม-ตอบ โดยใช้ Present Simple questions (Yes/No questions and short answers และ Wh- questions)
 • 13:30 : Rerun : สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การสร้างสุขภาพที่ดีในศตวรรษที่ 21
 • 14:30 : Rerun : สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ลักษณะและการใช้กฎหมายอาญา
 • 15:30 : Rerun : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การถาม-ตอบ โดยใช้ Present Simple questions (Yes/No questions and short answers และ Wh- questions)
 • 16:30 : Rerun : สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การสร้างสุขภาพที่ดีในศตวรรษที่ 21
 • 17:30 : Rerun : สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ลักษณะและการใช้กฎหมายอาญา
 • 18:01 : Rerun : สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) เรื่อง ลักษณะและการใช้กฎหมายอาญา
 • 18:30 : Rerun : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การถาม-ตอบ โดยใช้ Present Simple questions (Yes/No questions and short answers และ Wh- questions)

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV13

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 199

 • 08:30 : สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สุขภาพทางเพศและทักษะสุขภาพ
 • 09:30 : สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์อุทกภาคของประเทศไทย
 • 10:30 : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Reading:Cyber Bullying
 • 12:30 : Rerun : สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สุขภาพทางเพศและทักษะสุขภาพ
 • 13:30 : Rerun : สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์อุทกภาคของประเทศไทย
 • 14:30 : Rerun : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Reading:Cyber Bullying
 • 15:30 : Rerun : สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สุขภาพทางเพศและทักษะสุขภาพ
 • 16:30 : Rerun : สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์อุทกภาคของประเทศไทย
 • 17:30 : Rerun : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Reading:Cyber Bullying
 • 18:01 : Rerun : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) เรื่อง Reading:Cyber Bullying
 • 18:30 : Rerun : สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สุขภาพทางเพศและทักษะสุขภาพ

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV14

----------------------

ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีวีดิจิทัล กดหมายเลข 200

 • 08:30 : สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (2)
 • 09:30 : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Reading: Media Literacy
 • 10:30 : สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กฎบัตรออตตาวา
 • 12:30 : Rerun : สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (2)
 • 13:30 : Rerun : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Reading: Media Literacy
 • 14:30 : Rerun : สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กฎบัตรออตตาวา
 • 15:30 : Rerun : สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (2)
 • 16:30 : Rerun : ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Reading: Media Literacy
 • 17:30 : Rerun : สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กฎบัตรออตตาวา
 • 18:01 : Rerun : สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) เรื่อง กฎบัตรออตตาวา
 • 18:30 : Rerun : สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (2)

คลิกดู หน่วยการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม
► https://www.dltv.ac.th/DLTV15