กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือนักเรียน กักตัว 14 วันเช็กอาการก่อนเปิดเทอม

กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือนักเรียน กักตัว 14 วันเช็กอาการก่อนเปิดเทอม

นายณัฏฐพล ทีปสุรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า สำหรับการเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ใกล้เข้ามานั้นการรายงานตัวของนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด จะต้องมีการกักตัว 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

เมื่อเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม แล้วนักเรียนต้องเดินทางข้ามจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ อยากให้นักเรียนเหล่านี้มาอยู่ในพื้นที่ 14 วันก่อนเปิดภาคเรียนอยู่แล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนจะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนในการตรวจสอบข้อมูล แต่ในขณะนี้ในประเทศ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 14 วันแล้ว การเคลื่อนคนภายในประเทศน่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกัน จะต้องไม่ประมาท อย่าคิดว่าไม่มีการแพร่ระบาดรอบสองอีก เพราะที่ผ่านมาเห็นตัวอย่างจากประเทศต่างๆ อยู่แล้ว ทั้งนี้การปฏิบัติต้องดูตามสถานการณ์ต่อไปก่อน