ทำงานราชการแล้วได้อะไรบ้าง ทำไมพ่อแม่เด็กทุกสมัยอยากให้ลูกทำงานราชการ

ทำงานราชการแล้วได้อะไรบ้าง ทำไมพ่อแม่เด็กทุกสมัยอยากให้ลูกทำงานราชการ

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุค กี่สมัย อาชีพรับราชการก็มักจะเป็นอาชีพที่พ่อแม่อยากให้ลูกได้ทำ เพราะพวกท่านมักที่จะบอกว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงแก่ตัวไปจะสบายนั่นเอง

แต่คำว่าอาชีพมั่นคงนี่มันคืออะไร ดังนั้น Sanook Campus ก็เลยจะมาอธิบายให้เพื่อนๆ เข้าใจกันหน่อยว่า ทำงานราชการแล้วได้อะไรบ้าง ทำไมพ่อแม่เด็กทุกสมัยอยากให้ลูกทำงานราชการ

อาชีพข้าราชการมีตำแหน่งอะไรบ้าง

 • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ข้าราชการฝ่ายทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม กองทัพไทย
 • ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • นักวิชาการต่างๆ
 • กลุ่มงานการศึกษา ศิลปะ สังคม และพัฒนาชุมชน
 • กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์

ทำงานราชการแล้วได้อะไรบ้าง ทำไมพ่อแม่เด็กทุกสมัยอยากให้ลูกทำงานราชการ

ค่าตอบแทนของระบบราชการ

 • เงินเดือน
 • เงินประจำตำแหน่ง
 • เงินเพิ่ม

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

 • สวัสดิการครอบคลุมถึงครอบครัว
 • ค่าเล่าเรียนบุตร โดยได้สิทธิถึง 3 คน
 • สิทธิ์ลางาน
 • ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงพ่อแม่, คู่สมรส และ บุตร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • บำเหน็จบำนาญ

ประโยชน์เกื้อกูลการทำงาน

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ค่าเช่าบ้าน
 • เงินตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • รถประจำตำแหน่ง
 • ค่าโทรศัพท์ของราชการ