บ้านหลังใหม่ของ เตี้ย มช. ไปเยี่ยมเจ้าเตี้ยได้แล้วใน พิพิธภัณฑ์กายวิภาค มช.

บ้านหลังใหม่ของ เตี้ย มช. ไปเยี่ยมเจ้าเตี้ยได้แล้วใน พิพิธภัณฑ์กายวิภาค มช.

หลังจากที่มีข่าวร้ายถึงการสูญเสีย เจ้าเซเลปสี่ขาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่หายตัวไปจากคณะและสุดท้ายได้พบว่า เตี้ยได้กลับไปวิ่งเล่นที่ดาวหมาแล้ว ซึ่งล่าสุดนั้นพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการโพสต์ภาพโครงกระดูกของเตี้ยที่ได้ถูกบรรจุเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์

เตี้ย มช.เตี้ย มช.

ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่า

บ้านหลังใหม่ของ “พี่เตี้ย มช.” #เตี้ยมช.

 

ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ แต่เดิมเป็นเพียงห้องที่ใช้สำหรับเก็บรักษาตัวอย่างทางกายวิภาคและมีการจัดแสดงเฉพาะโครงกระดูกสัตว์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการบริจาคจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยง อยู่ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ สาขาพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เตี้ย มช.เตี้ย มช.

ต่อมาเมื่อมีจำนวนตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในงานวิจัยและงานบริการวิชาการอื่น ๆ รวมทั้งได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาไทยและต่างชาติ รวมถึงแขกจากต่างชาติ และมีการนำตัวอย่างไปจัดแสดงในนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน บุคคลทั่วไป

เตี้ย มช.เตี้ย มช.
เตี้ย มช.เตี้ย มช.
เตี้ย มช.เตี้ย มช.
เตี้ย มช.เตี้ย มช.
เตี้ย มช.เตี้ย มช.