นโยบายช่วยเหลือนักศึกษาและส่วนรวม สจล. แถมแจกทุนหนึ่งหมื่นบาทกว่า หนึ่งพันทุน

นโยบายช่วยเหลือนักศึกษาและส่วนรวม สจล. แถมแจกทุนหนึ่งหมื่นบาทกว่า หนึ่งพันทุน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันทางการศึกษาที่ตระหนักถึงความเดือดร้อนของบุคลากรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยรวมไปถึงครอบครัว จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้

ซึ่งทางสถาบันก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ออกนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาด COVID-19 ต่อไป และนี่คือสิ่งที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ออกนโยบายออกมาช่วยเหลือนักศึกษาและสังคม

93118473_3047331088661489_518
93131126_3047331015328163_656

มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ช่วง COVID-19 ของ ลาดกระบัง

93411699_3047390681988863_773

ประชาชน (บุคลากรทางการแพทย์)

 • ห้องความดันลม
 • Mini Emergency Ventilator
 • ประตูสแกนอุณหภูมิระบบ AI พร้อมระบบพ่นละอองฆ่าเชื้อ
 • อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มภูมิคุ้มกันสำหรับผู้สูงอายุ
 • ตู้ Swab Test
 • นวัตกรรมอื่นๆ จากทางมหาวิทยาลัย

นักศึกษา

 • ลดค่าเทอมปี 10%
 • ประกันภัย COVID-19
 • ปรึกษาออนไลน์ด้วยนักจิตศึกษา
 • แจกสเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย
 • ทุนการศึกษากว่า 1,000 ทุน
 • ยกเว้นค่าเทอม Summer 2562
 • นักศึกษา ป.ตรี จบตามแผนการศึกษา
 • จ้างงานบัณฑิต สจล. จบใหม่ 50,000 บาท 500 อัตรา
 • เสี่ยง จ่าย ตรวจ COVID-19
 • ขยายเวลาสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาหอพัก

 • คืนค่าหอพัก 2 เดือน
 • คืนค่าน้ำ 2 เดือน
 • ขอความอนุเคราะห์หอพักภายนอกให้ลดค่าเช่า

เจ้าหน้าที่อาจารย์

 • จัดโปรแกรมสอน/ทำงานออนไลน์
 • ประกันสุขภาพกลุ่มครอบคลุม COVID-19
 • เสี่ยง จ่าย ตรวจ COVID-19
 • แจกสเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย

คนอื่นๆ ในสถาบัน

 • ยกเลิกค่าเช่า 2 เดือน สำหรับร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ผู้ประกอบการ ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 63
 • ลดค่าเช่า 10 เปอร์เซนต์ จากเดือน พฤษภาคมจนสถานการณ์ปกติ

ลาดกระบัง แจกทุนช่วยเหลือนักศึกษา ช่วง COVID-19 10,000 บาท 300 ทุน (รอบแรก)

93519687_3048586198535978_776

เกณฑ์การรับทุน

 • นักศึกษาทุกชั้นปี คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • นักศึกษา พ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครอง ที่เป็นโรค COVID หรือถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยไม่ได้ค่าตอบแทน ทำให้ส่งผลกระทบทางด้านการเงินของครอบครัวนักศึกษา
 • นักศึกษาที่มีงานพิเศษหรืองานชั่วคราว ที่ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยไม่ได้ค่าตอบแทน
 • นักศึกษาที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัว จนมีผลกระทบต่อการศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด