นายกชูไฟเขียว ศธ. เตรียมสั่งซื้อ แจกแท็บเล็ต ให้นักเรียนพร้อมเรียนออนไลน์เปิดเทอม

นายกชูไฟเขียว ศธ. เตรียมสั่งซื้อ แจกแท็บเล็ต ให้นักเรียนพร้อมเรียนออนไลน์เปิดเทอม

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เผยว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังเตรียมความพร้อม จัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในเดือนพฤษภาคม ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม

โดยการเรียนออนไลน์นั้นจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม นั่นคือ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการกำลังเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จะใช้รองรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยในเดือนพฤษภาคม จะเริ่มออนแอร์การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบทีวีดิจิทัล เพื่อให้เด็กปรับตัวกับการเรียนและทดลองสัญญาณในการออกอากาศ

จากการเปลี่ยนแปลงนี้ กระทรวงศึกษาธิการ กำลังดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ตแจกนักเรียน ซึ่งการแจกแท็บเล็ต โดยการแจกแท็บเล็ตในครั้งนี้จะคำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา โดยแท็บเล็ตที่แจกสามารถใช้สื่อสารได้สองทาง คือ ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน ซึ่งได้รายงานเรื่องนี้ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว

โดยนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่า อุปกรณ์ที่ใช้จะต้องมีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่าในงบประมาณที่ลงทุนด้วย กระทรวงศึกษาธิการสามารถบริหารจัดการได้ โดยใช้งบประมาณของกระทรวงและไม่ของบเพิ่ม ส่วนวิธีการต่างๆ ต้องศึกษารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ขอให้มั่นใจว่าตัวสเปกของอุปกรณที่ใช้เรียนออนไลน์นั้น สามารถรองรับการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ได้แน่นอน

ถึงแม้ว่าขณะนี้งบของทุกกระทรวงถูกตัดเพิ่มอีก 10% รวมเป็น 20% เพื่อเข้างบกลาง นำไปแก้ปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่การถูกตัดงบกระทรวงไป ไม่มีผลกระทบ กระทรวงศึกษาธิการ เพราะแรกเริ่ม กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมงบไว้ 30% เผื่อรัฐบาลจะเรียกเก็บอยู่แล้ว ทั้งนี้การโยกงบประมาณต้องทำให้ถูกกฎหมาย โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณด้วย