กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเลื่อนเปิดเทอมเป็น 1 กรกฎาคม ปิดเทอมเท่าเดิมแค่ขยับชั่วโมงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเลื่อนเปิดเทอมเป็น 1 กรกฎาคม ปิดเทอมเท่าเดิมแค่ขยับชั่วโมงเรียน

ในช่วงนี้ COVID-19 เรียกว่ากำลังอยู่ในระดับวิกฤตสำหรับประเทศไทย และส่งผลไปถึงเรื่องของการศึกษาอย่างเต็มๆ ซึ่งเด็กที่ได้รับผลกระทบมากๆ นั่นก็คือเหล่าเด็กนักเรียนที่กำลังจะสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 เพราะอ่านหนังสือทุกวัน แต่ไม่รู้จะสอบเมื่อไร ไม่รู้ชะตากรรมตัวเอง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเสนอ ครม. เลื่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563 และอาจไม่มีปิดเทอมช่วงเดือนตุลาคมทดแทน

โดยกำหนดปฏิทินการดำเนินงานดังนี้

เดือนพฤษภาคม

รับสมัครสอบนักเรียนชั้น ป.1, ม.1, และ ม.4 ทั่วประเทศ

เดือนมิถุนายน

ดำเนินการเรื่องจัดสถานที่สอบ

เดือนกรกฎาคม

เปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม

ทั้งนี้การเลื่อนเปิดเทอม ไปวันที่ 1 กรกฎาคม โดยนำช่วงปิดเทอมเดือนตุลา และปลายปี นำมาชดเชย จำนวนชม.ยังเท่าเดิม เพียงแค่ขยับชั่วโมงการสอนเท่านั้น