กระทรวงศึกษาธิการ สั่งโรงเรียนเตรียมพร้อมให้สอนออนไลน์เต็มรูปแบบ รับเปิดเทอมใหม่

กระทรวงศึกษาธิการ สั่งโรงเรียนเตรียมพร้อมให้สอนออนไลน์เต็มรูปแบบ รับเปิดเทอมใหม่

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ว่า ที่ประชุมครม.ได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 26 มี.ค.นี้นั้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสยังไม่พ้นวิกฤต

โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ปฎิบัติตาม พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาทั่วประเทศไปแล้ว ดังนั้นการดำเนินการจากนี้ไปจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เพราะคาดการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะลุกลามไปจนถึงการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในเดือนพ.ค.นี้

ทางกระทรวงศึกษาธิการอยากให้โรงเรียนได้เตรียมวามพร้อมเรื่องการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ โดยระดับชั้นประถมศึกษาอาจจะให้รวมกลุ่มจัดการเรียนการสอน หรือเรียนผ่านโทรทัศน์ส่วนระดับมัธยมศึกษาจะให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ซึ่งศธ.จะจัดอุปกรณ์ไปให้เรียนที่บ้าน ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์นี้ตนไม่กังวลกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ เพราะเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

แต่ความเป็นห่วงนั้นอยู่ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า ดังนั้นในประเด็นจะมอบหมายให้เขตพื้นที่บริหารจัดการให้เหมาะสม ส่วนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์เช่นเดียวกันโดยในส่วนรายวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติจะจัดให้มีการฝึกปฏิบัติแบบกลุ่ม

นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังมีแผนพิจารณาที่จะเปลี่ยนโรงเรียนยังไม่เปิดการเรียนการสอน ให้โรงเรียนบางแห่งปรับเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น เป็นโรงครัวปรุงอาหารบริการแจกจ่ายให้แก่ประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องดูผลกระทบรอบด้านและต้องยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ