คำศัพท์ภาษาอังกฤษ COVID-19 ควรรู้ ใช้รับมือกับ ไวรัสโคโรนา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ COVID-19 ควรรู้ ใช้รับมือกับ ไวรัสโคโรนา

สถานการณ์ COVID-19 นั้นเรียกว่ามีความตึงเครียดและแพร่กระจายไปรอบโลก ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆ คนก็ต้องมีการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ให้มากขึ้น

ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวของ COVID-19 เป็นเรื่องราวที่สากลให้ความสนใจ จึงมีข้อมูลต่างๆ ที่เป็นข้อมูลวิชาการภาษาอังกฤษออกมาเรื่อยๆ ดังนั้น Sanook Campus เราก็เลยจะอัปเดต คำศัพท์เกี่ยวกับ COVID-19 มาให้เพื่อนๆ ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลโรคนี้ให้มากขึ้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ COVID-19 ควรรู้ ใช้รับมือกับ ไวรัสโคโรนา

COVID-19 (โควิด-19) = Coronavirus Disease 2019 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

  • CO ย่อมาจาก Corona
  • VI ย่อมาจาก Virus
  • D ย่อมาจาก Disease
  • 19 ย่อมาจาก 2019

Coronavirus (ไวรัสโคโรนา) = ชื่อของไวรัส

PUI (Patient Under Investigation) = ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์

Close Contact = ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย

High Risk Contact = ผู้สัมผัสใกล้ชิดความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงกว่า Close Contact โดยจะอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากๆ เช่น อยู่บ้านเดียวกัน

Cohort Ward = ห้องพักผู้ป่วย, ห้องพักผู้ป่วยรวม

Social Distancing = การรักษาระยะห่างทางสังคม เป็นการอยู่ห่างๆ คนอื่น และเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันในระยะใกล้ๆ

Quarantine = การกักตัว

Home Quarantine = กักตัวเองที่บ้าน

Droplet Transmission = การติดต่อผ่านละอองฝอย

Airborne Transmission = การติดต่อผ่านอากาศ

Pandemic = โรคระบาดไปทั่วโลก

Epidemic = โรคระบาดทั่วไปที่เริ่มใหญ่และแพร่กระจายออกไปเมืองต่างๆ มากขึ้น

Outbreak = การอุบัติขึ้นแบบฉับพลันของโรคติดต่อที่ไม่ใช่โรคปกติทั่วไป ในกลุ่มคนจำนวนเล็กๆ ในเมืองใดเมืองหนึ่ง โดยยังไม่ได้แพร่กระจายออกไป

Plague = โรคระบาด

Disease = โรค

Infection = การติดเชื้อ