จำได้ไหม "อาจารย์แม่" รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ อ. ที่เด็กยุค 90 ทุกคนรู้จัก

จำได้ไหม "อาจารย์แม่" รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ อ. ที่เด็กยุค 90 ทุกคนรู้จัก

ถ้าจะพูดถึงอาจารย์ยุค 90 ที่เด็กๆ ทุกคนรู้จัก ก็คงจะหนีไม่พ้น รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ หรือที่เรารู้จักท่านในชื่อของ อาจารย์แม่ นั่นเอง โดยอาจารย์แม่เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิธีการพูดที่ฉะฉานเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รักของทุกๆ คนนั่นเอง

465771

โดยในครั้งนี้ Sanook Campus เราก็จะพาเพื่อนๆ ยุคนี้ไปย้อนอดีตดูกันหน่อย หรือย้อนความจำเด็กยุค 90 กันซักหน่อยว่า อาจารย์แม่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ เป็นใคร และตอนนี้ท่านทำอะไรอยู่

hqdefault2

ประวัติ อาจารย์แม่

  • อาจารย์แม่ มีชื่อจริงว่า สุนีย์ สินธุเดชะ
  • เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2479
  • ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดตาก
  • คู่สมรส พล.อ.ต.ประเทศ สินธุเดชะ
  • บุตร ดร.นิธินาถ เตลาน

hqdefault

ประวัติการศึกษา อาจารย์แม่

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักเรียนทุนกระทรวงศึกษาธิการ)

meh-01-1

อาจารย์แม่ อาจารย์ที่ใครก็รัก

หลังอาจารย์แม่จบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศ สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยวชิรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกรมตำรวจ และอีกหลายสถาบัน โดยหลังเกษียณอายุราชการแล้ว รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เข้ามารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตอนนี้ท่านอายุได้ 84 ปี แล้ว โดยท่านใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข เราจึงไม่ค่อยเห็นท่านในสื่อมากนัก

0

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2533 - Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  • พ.ศ. 2530 - Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
  • พ.ศ. 2529 - Chakrabarti Mala Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

19467797_838547476294279_1788
03
31520111611img_1564