คาถาปกป้องตัว “กินร้อน ช้อนกลางล้างมือ และสวมมาสก์” จาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คาถาปกป้องตัว “กินร้อน ช้อนกลางล้างมือ และสวมมาสก์” จาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
CU Around

สนับสนุนเนื้อหา

การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลก เพราะก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ และระบบทางเดินหายใจซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต จากงานเสวนาเกาะติดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ แนวทางการดูแลผู้ป่วยและป้องกันตนเอง โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุว่าผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่จะมีอาการที่สำคัญ ได้แก่ มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบากและท้องเสีย ดังนั้นผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น และเมืองอื่นๆ ที่เป็นพื้นที่ควบคุม จึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็น 2 เท่าของระยะฟักตัว นั่นคือ 14 วัน หากไม่พบอาการผิดปกติจึงถือว่าปลอดภัยจากโรค

แนวทางการป้องกันตัวเองเบื้องต้น

หลีกเลี่ยง

 • สัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
 • การอยู่ใกล้ชิดหรือการสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด โรคทางเดินหายใจ ไอ หรือจาม
 • การเดินทางไปยังเมืองและประเทศที่มีการระบาดของโรค
 • การเดินทางไปในที่ที่แออัด พลุกพล่าน เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง ฯลฯ

หากหลีกเลี่ยงไม่ได้

 • รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลเพื่อฆ่าเชื้อ
 • กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการทานเนื้อสัตว์ที่ไม่สุก
 • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง อย่างถูกวิธี

เมื่อมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดหรือโรคระบบทางเดินหายใจต้องไปพบแพทย์ทันที

 • สวมมาสก์ให้ถูกต้อง
 • เริ่มต้นจากการล้างมือให้สะอาด เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก
 • สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมทั้งจมูกและปาก
  - ให้ขอบลวดด้านบนสันจมูกและรอยจีบพับคว่ำลง แล้วกดตรงขดลวดให้รัดกับจมูก พยายามให้ หน้ากากแนบกับใบหน้ามากที่สุด และมีช่องอากาศน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  - เมื่อสวมหน้ากากอนามัยแล้ว ให้หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับหน้ากากเพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือสัมผัสเชื้อโรค
 • เมื่อหน้ากากชำรุดหรือเปรอะเปื้อนควรถอดทิ้ง และเปลี่ยนหน้ากากใหม่ทันที
 • หน้ากากอนามัยทั่วไปที่สามารถสวมใส่ได้ต่อเนื่อง 8 - 9 ชม. พยายามอย่าถอดเข้าออกหรือใส่ซ้ำเกิน 5 ครั้งใน 1 วัน หรือตามที่ผู้ผลิตแนะนำ เมื่อใช้แล้วควรทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด

สวมหน้ากากช่วยป้องกันโรค

ในการป้องกันโรค แนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือ Surgical Mask ไม่ควรใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากแฟชั่น หันด้านสีอ่อนหรือสีขาวหันเข้าหาตัว เพราะเป็นส่วนที่สามารถดูดซับน้ำลายหรือสารคัดหลั่งจากตัวเรา ชั้นกลางจะมีแผ่นกรองเชื้อโรค และให้ใช้ด้านที่มีสีเข้มหรือมีลักษณะมันวาวอยู่ด้านนอก เนื่องจากเป็นส่วนที่กันน้ำไม่ให้ซึมเข้า

หากมีข้อสงสัย…

สำหรับนิสิตหรือบุคลากรที่เดินทางมาหรืออยู่ใกล้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และมีไข้ หรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ขอให้รีบพบแพทย์ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ 080-441-9041 หรืออาคารจามจุรี 9 หรือแจ้งสายด่วน 0-2218-0000 ทั้งในช่วงเวลาฉุกเฉินหรือนอกเวลาราชการ เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองโรค เฝ้าระวังโรคและติดตามอาการต่อไป และสามารถสอบถามหรือแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์โรคได้ที่ 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค

เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้มีความอ่อนไหวสูง หากพบเห็นผู้มีอาการที่สงสัยว่าจะไม่สบายในลักษณะการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ควรปฏิบัติต่อผู้นั้นด้วยมารยาทที่ดี ระมัดระวังการใช้คำพูดหรือการแสดงออกในลักษณะแบ่งแยกหรือรังเกียจ เพื่อแสดงถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

เรื่อง : ชาติสยาม หม่อมแก้ว