รวม 15 "มหาวิทยาลัยที่คะแนนสูง" ต้องตั้งใจเท่านั้นถึงจะสอบติดได้

รวม 15 "มหาวิทยาลัยที่คะแนนสูง" ต้องตั้งใจเท่านั้นถึงจะสอบติดได้

แน่นอนว่าใครๆ ก็อยากที่จะติดมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เพื่อที่จะได้เรียนรู้ และศึกษาในสถาบันที่มีคุณภาพ ดังนั้นแน่นอนว่าเมื่อมีความต้องการเยอะ ก็ต้องมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นทางแฟนเพจ เรียนต่อไหนดี เขาจึงรวบรวม 15 มหาวิทยาลัยถ้าอยากติดต้องได้คะแนนสูงมากให้เพื่อนๆ ได้เก็บเป็นข้อมูลกัน

รวม 15 "มหาวิทยาลัยที่คะแนนสูง" ต้องตั้งใจเท่านั้นถึงจะสอบติดได้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุกสายนั้นคะแนนสูงมาก

87478050_1113456849023520_262

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คะแนนสูงมาก โดยเฉพาะสายภาษา, สายสังคม, สายบริหาร, วารสาร, สายสุขภาพ

88051909_1113456855690186_346

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนสูงมาก โดยเฉพาะ วิศวะ, สัตวแพทย์, เกษตร-ป่าไม้, สถาปัตย์

88184740_1113456965690175_824

มหาวิทยาลัยมหิดล

คะแนนสูงมาก โดยเฉพาะ แพทย์, สายสุขภาพทั้งหมด, สายดนตรี, สัตวแพทย์

88156831_1113456975690174_359

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คะแนนสูงมาก โดยเฉพาะ อักษรศาสตร์, สายศิลปะ, ศึกษาศาสตร์, ดนตรี, สถาปัตย์

87629392_1113456989023506_457

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คะแนนสูงมาก โดยเฉพาะ สายแพทย์, สายสุขภาพ, วิศวะ, ศึกษาศาสตร์, สถาปัตย์

88095190_1113457049023500_190

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คะแนนสูงมาก โดยเฉพาะ สายแพทย์, สายสุขภาพ, สัตวแพทย์, ศึกษาศาสตร์, สถาปัตย์

87478411_1113457059023499_643

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คะแนนสูงมาก โดยเฉพาะ สายแพทย์, สายสุขภาพ

88057125_1113457072356831_518

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คะแนนสูงมาก โดยเฉพาะ สายแพทย์, สายสุขภาพ, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, ศิลปะ

88140319_1113457135690158_650

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คะแนนสูงมาก โดยเฉพาะ วิศวะ, สถาปัตย์, IT, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

88965243_1113457155690156_695

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คะแนนสูงมาก โดยเฉพาะ วิศวะ, สถาปัตย์, IT, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

87529720_1113457145690157_824

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คะแนนสูงมาก โดยเฉพาะ วิศวะ, พลังงาน, IT, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาปัตย์

87594871_1113457225690149_276

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คะแนนสูงมาก โดยเฉพาะ สายแพทย์, สายสุขภาพ, ศึกษาศาสตร์

88077415_1113457239023481_149

มหาวิทยาลัยบูรพา

คะแนนสูงมาก โดยเฉพาะ สายแพทย์, สายสุขภาพ, ศึกษาศาสตร์, โลจิสติกส์

87472064_1113457265690145_236

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คะแนนสูงมาก โดยเฉพาะ สายแพทย์, สายสุขภาพ

87559313_1113457315690140_738

โดยส่วนใหญ่เฉลี่ยแล้วสายแพทย์และสายสุขภาพจะคะแนนสูง ไม่ว่าจะแพทย์หรือทันตแพทย์ สถาบันไหน ใช้คะแนนสูงอยู่แล้ว ส่วนสายสุขภาพอื่นๆ อย่าง เภสัช เทคนิคการแพทย์ หรือ พยาบาล โดยปกติคะแนนจะไปทางด้านสูง มีความเข้ายาก ถ้าอยากเข้าได้ต้องมีความตั้งใจ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ต้องเลือกคณะที่อยากเรียนให้ได้ก่อนค่อยเลือกมหาวิทยาลัย

ซึ่งเพื่อนๆ สามารถศึกษาผ่านคู่มือ เรียนต่อไหนดี Handbook "คู่มือที่คนที่อยากเรียนต่อต้องมี" ของทางเพจเรียนต่อไหนดีได้