"โครงสร้างชั้นเรียนของไทย" ในสมัยก่อนถึงปัจจุบัน สงสัยมั้ย ม.๘ หรือ ม.ศ.๓ คืออะไร?

"โครงสร้างชั้นเรียนของไทย" ในสมัยก่อนถึงปัจจุบัน สงสัยมั้ย ม.๘ หรือ ม.ศ.๓ คืออะไร?

เคยได้ยินระดับชั้นแปลกๆ อย่าง ม.๘ หรือ ม.ศ.๓ อะไรอย่างนี้ตามพวกหนังเก่าๆ หรือหนังย้อนยุคกันบ้างรึเปล่า เราเชื่อว่าเด็กในรุ่นปัจจุบันนี้พอได้ยินชั้นแปลกๆ แบบนี้คงต้องมีคำว่า อิหยังวะ ออกมากันแน่นอน ว่ามันคือระดับชั้นอะไรกันแน่นะ

ดังนั้น Sanook Campus เราก็เลยได้ไปหาข้อมูลมาว่า ระดับชั้นการศึกษาในสมัยก่อน เขาแบ่งเป็นอย่างไร แล้วพวกระดับชั้น อย่าง ม.๘ หรือ ม.ศ.๓ เทียบเท่ากับอะไรกันแน่ มาเก็บข้อมูลไปพร้อมๆ กันเลย

โครงสร้างชั้นเรียนของไทย ในสมัยก่อนถึงปัจจุบัน

โครงสร้างชั้นเรียนของไทยตามแผนการศึกษา ๒๔๕๖

 • ประถม ๑ - ๓
 • มัธยมต้น ม.๑ - ๓
 • มัธยมกลาง ม.๔ - ๖
 • มัธยมปลายหรือมัธยมบริบูรณ์ ม.๗ - ๘

โครงสร้างชั้นเรียนของไทยตามแผนการศึกษา ๒๔๗๖

 • ประถม ๑ - ๔
 • มัธยมต้น ม.๑ - ๓
 • มัธยมกลาง ม.๔ - ๖
 • เตรียมมหาวิทยาลัย ๑ - ๒

โครงสร้างชั้นเรียนของไทยตามแผนการศึกษา ๒๔๘๙

 • ประถม ๑ - ๔
 • มัธยมต้น ม.๑ - ๓
 • มัธยมกลาง ม.๔ - ๖
 • เตรียมอุดมศึกษา ๑ - ๒ (โรงเรียนชาย สอนแผนกวิทย์ โรงเรียนสตรี สอนแผนกอักษรศาสตร์)

โครงสร้างชั้นเรียนของไทยตามแผนการศึกษา ๒๕๐๓

 • ประถมต้น ๑ - ๔
 • ประถมปลาย ป.๕ - ๗
 • มัธยมต้น ม.ศ. ๑ - ๓
 • มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ม.ศ. ๔- ๕ (แผนกวิทย์ - ศิลป์ - คำนวณ - ภาษา)
 • มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิสามัญ ม.ศ. ๔ - ๖

โครงสร้างชั้นเรียนของไทยตามแผนการศึกษา ๒๕๒๑

 • ประถมต้น ๑ - ๓
 • ประถมปลาย ป.๔ - ๖
 • มัธยมต้น ม. ๑ - ๓
 • มัธยมปลาย ม. ๔ - ๖

* ป.๗ เทียบเท่า ม.๑ ในปัจจุบัน
** ม.ศ.๑ - ม.ศ.๕ เทียบเท่า ม.๒ - ม.๖ ในปัจจุบัน
*** ม.๑ - ม.๒ ในแบบแรก เทียบเท่า ป.๕ - ป.๖ ในปัจจุบัน
**** ม.3๓ - ม.๘ ในแบบแรก เทียบเท่า ม.๑ - ม.๖ ในปัจจุบัน