เปิดตัว 15 "เชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 74" ปีนี้งานดีสมกับเป็น มธ.

เปิดตัว 15 "เชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 74" ปีนี้งานดีสมกับเป็น มธ.

ปีนี้บอกเลยว่าฝั่งธรรมศาสตร์เขาคัดมาอย่างดี สำหรับเชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 74 ที่ล่าสุดได้เปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 15 คน

โดยในครั้งนี้ Sanook Campus เราก็จะพาเพื่อนๆ มาส่องความพร้อมของทาง เชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กันซักหน่อย ว่าในรุ่นที่ 74 นี้ จะมีใครกันบ้าง

เปิดตัว 15 "เชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 74" ปีนี้งานดีสมกับเป็น มธ.

เชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 74 ฝ่ายหญิง

เบส ชัญญภัชร ปล่องทอง
คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

01

นะดา สมุทรโคจร
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊ง ภากรณ์ ชั้นปีที่ 4

02

เบนซ์ ชนกนันท์ เสนปิ่น
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 1

03

มิน พัสวี ชีวประภาวงศ์
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2

04

แนน พรรณกาญจน์ จุลวนิชรัตนา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ชั้นปีที่ 1

05

โบ เพ็ญบุญญา จันทนสุรคน
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4

06

ป๊อปปี้ ปาลิตา วิศิษฏ์ศักดิ์
คณะศิลปศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 3

07

พรีม พิชญาภาว์ เรืองฤทธิ์วัฒนา
คณะศิลปศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 1

08

เชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 74 ฝ่ายชาย

ชิน ชิสนุ พงษ์สมบูรณ์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 1

09

เจมส์ กษม กาญจนวัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

10

ต้า ณภัทร นวลจันทร์กุล
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 2

11

ไตเติ้ล เตชินท์ อนุศาสนนันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์(ภาคภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 1

12

แมน ศุภกฤต จรูญเมธา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้นปีที่3

13

ไบร์ท ธนภัทร ยุกตานนท์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ชั้นปีที่ 4

14

เจมส์ ประพัฒน์ธรณ์ จักขุจันทร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้นปีที่ 3

15