สุริยุปราคา คืออะไร และมีชนิด มาทำความรู้จักปรากฏการทางธรรมชาติอันสวยงาม

สุริยุปราคา คืออะไร และมีชนิด มาทำความรู้จักปรากฏการทางธรรมชาติอันสวยงาม

สุริยุปราคา” เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน มีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์

 78692553_2777788152284781_379

โดยสุริยุปราคามีด้วยกันสามชนิดคือ

สุริยุปราคาเต็มดวง (Total Solar Eclipse)

เป็นสุริยุปราคาประเภทที่ขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์เล็กกว่าขนาดปรากฏของดวงจันทร์ ทำให้ผู้สังเกตเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์มิดทั้งดวง

สุริยุปราคาวงแหวน (Annular Eclipse)

เป็นสุริยุปราคาประเภทที่ดวงจันทร์มีขนาดปรากฏเล็กกว่าขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์ ทำให้ผู้สังเกตเห็นดวงอาทิตย์มีลักษณะคล้ายวงแหวน

สุริยุปราคาบางส่วน (Partial Solar Eclipse)

เป็นสุริยุปราคาประเภทที่ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์บางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง ผู้สังเกตเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏเป็นเสี้ยว