"ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT 2563" อยากสอบแบบสบายๆ มาดูขั้นตอนกัน

"ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT 2563" อยากสอบแบบสบายๆ มาดูขั้นตอนกัน

GAT/PAT คืออะไร

GAT/PAT คือการสอบความถนัดทั่วไป GAT ซึ่งย่อมาจากคำว่า (General Aptitude Test) หรือการทดสอบความถนัดทั่วไป ส่วน PAT คือการสอบความถนัดด้านวิชาการ (Professional A Aptitude Test) คือ การสอบวัดศักยภาพของนักเรียนที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

istock-647187996

GAT คืออะไร

GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา

ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

 • Speaking and Conversation
 • Vocabulary
 • Structure and Writing
 • Reading Comprehension

GAT เป็นการสอบที่ดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหน

PAT คืออะไร

PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา คือ

 • PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
 • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
 • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
 • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

PAT เป็นการสอบที่จะดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีแววจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือกไหม

ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT

ขั้นตอนที่ 1 เข้าระบบGAT/PAT ตรงหัวข้อ ต้องการเข้าระบบและคลิกเลือกสำหรับผู้สมัครสอบ(ต้องการลงทะเบียน หรือสมัครสอบหรือเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลตนเอง)

ขั้นตอนที่ 2 เลือกลงทะเบียน (รายใหม่) หรือ เข้าระบบ (รายเก่า หรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว)

ขั้นตอนที่ 3 ผู้สมัครรายใหม่ลงทะเบียนจนได้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

 capture-20191125-160615

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PATเข้าระบบ GAT/PAT ตรงหัวข้อ ต้องการเข้าระบบและคลิกเลือกสำหรับผู้สมัครสอบ (ต้องการลงทะเบียนหรือสมัครสอบหรือเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลตนเอง) เลือกลงทะเบียน (รายใหม่) หรือ เข้าระบบ (รายเก่า หรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว) ผู้สมัครรายใหม่ลงทะเบียนจนได้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านกรุณาอ่านเงื่อนไขการลงทะเบียนให้เข้าใจก่อนจะยอมรับในเงื่อนไขนั้นต้องการสมัครสอบให้ล็อคอินเข้าระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้เลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านของตนเองใส่รหัสผิดเกิน 3 ครั้งระบบจะล็อคทันทีต้องติดต่อสทศ.

ระบบจะเข้าสู่หน้าข้อมูลปัจจุบันที่เคยลงทะเบียนไว้ ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏให้ถูกต้องกรณีต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิก แก้ไขข้อมูลและเข้าไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (ชื่อ–นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนแก้ไขเองไม่ได้ ต้องติดต่อ สทศ.) หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้ยืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อมูลและขอยืนยันว่า ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงทุกประการและคลิกยืนยันข้อมูลถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5 สมัครสอบโดยเลือกวิชาที่ต้องการ (วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศเลือกสอบได้เพียงภาษาเดียว)

ขั้นตอนที่ 6 เลือกจังหวัดและอำเภอที่ประสงค์จะไปสอบสทศ. จะจัดสนามสอบให้ในเขตหรืออำเภอที่มีสนามสอบ ในกรณีที่มีมีการยุบสนามสอบในบางอำเภอสทศ. จะจัดให้ผู้เข้าสอบไปสอบในอำเภอที่ใกล้เคียงที่สุดในจังหวัดเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 7 พิมพ์ใบจ่ายเงินและไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ขั้นตอนที่ 8 หลังจากชำระเงินแล้ว ให้เข้ามาระบุโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ขั้นตอนนี้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจจะได้สอบในสนามสอบที่ท่านไม่สะดวกในการเดินทางก็ได้

ขั้นตอนที่ 9 ตรวจสอบสถานที่สอบเลขที่นั่งสอบและสามารถพิมพ์ใบแสดงข้อมูลดังกล่าวได้ตามวันที่จะประกาศในแต่ละครั้ง

คำเตือน ผู้สมัครต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าระบบทุกครั้ งกรุณาจดและเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้ให้ปลอดภัยผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว การลงเลือกวิชา การเลือกสถานที่สอบของตนเองให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองการดำเนินการทุกขั้นตอน ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ สทศ. กำหนด หากมีปัญหาใดๆ ให้รีบติดต่อ สทศ. ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-217-3800