"พระประวัติพระสันตะปาปาฟรังซิส" เป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 266 แห่งคริสตจักร

"พระประวัติพระสันตะปาปาฟรังซิส" เป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 266 แห่งคริสตจักร

เรียกว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทย ที่ประเทศไทยของเราได้รับเกียรติจากนครรัฐวาติกันให้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. นี้

โดยในครั้งนี้ Sanook Campus เราก็เลยอยากที่จะนำเสนอ พระประวัติพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ให้เพื่อนๆ ได้รู้จักท่านมากขึ้น

gettyimages-1024988688

พระประวัติพระสันตะปาปาฟรังซิส

  • สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มีพระนามเดิมว่า ฮอร์เฮ มาริโอ เบร์โกกลิโอ
  • เป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 266
  • ประสูติ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1936
  • ประสูติที่ บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
  • บวชเมื่อ13 ธันวาคม ค.ศ. 1969
  • เริ่มวาระ13 มีนาคม ค.ศ. 2013

gettyimages-1023076058

ชีวิตเมื่อเมื่อทรงพระเยาว์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประสูติในกรุงบัวโนสไอเรส เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2479 ทรงมีพี่น้อง 5 คน พระชนกเป็นคนงานทางรถไฟพระองค์ทรงได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส และทรงเข้าศึกษาที่เซมินารีในย่านบียาเดโบโต พระองค์ได้เป็นปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะเยสุอิตเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2501 และทรงได้รับใบรับรองด้านสาขาวิชาปรัชญา จาก Colegio Máximo San José ต่อมาพระองค์ได้ทรงงานสอนวิชาวรรณกรรมและจิตวิทยาที่ Colegio de la Inmaculada และ Colegio del Salvador

ในปี พ.ศ. 2510 ทรงจบการศึกษา แล้วรับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ทรงทำงานสอนที่มหาวิทยาลัย Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel จนดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ทางเทววิทยา

ช่วง พ.ศ. 2516 - 2522 ทรงดำรงตำแหน่งอธิการเจ้าคณะแขวงคณะเยสุอิตในประเทศอาร์เจนตินา แล้วย้ายไปเป็นอธิการเซมินารีซานมีเกลจนถึงปี พ.ศ. 2529

gettyimages-1093538532

การดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา

เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงสละตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และได้เปิดทางให้มีการเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ จึงได้มีการจัดการประชุมเลือกตั้งพระสันตะปาปา โดยกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 หลังจากการลงคะแนนเสียงครั้งที่ 5 โดยพระคาร์ดินัลผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวน 115 ท่าน ผลปรากฏว่าพระคาร์ดินัลคอร์เค เบร์โกเกลียว อัครมุขนายกแห่งบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ได้รับเลือก และทรงเลือกพระนาม "Franciscus" ซึ่งหมายถึงนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี นับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกจากทวีปอเมริกาและคณะเยสุอิต

ในวันที่ทรงได้รับเลือกตั้ง สันตะสำนักประกาศว่าพระนามอย่างเป็นทางการของพระองค์คือ "ฟรังซิส" ไม่ใช่ "ฟรังซิสที่ 1" พระองค์จะมีพระนามว่าฟรังซิสที่ 1 ก็ต่อเมื่อในอนาคตมีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ 2