"จตุรมิตรสามัคคี" ประเพณีการแข่งขันฟุตบอล ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของระดับมัธยม

"จตุรมิตรสามัคคี" ประเพณีการแข่งขันฟุตบอล ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของระดับมัธยม

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี เป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระดับมัธยมศึกษาระหว่างโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่สี่โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ

59390871_670825040014526_5204

สำหรับการแข่งขันจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ เดิมมีกำหนดจัดในปี พ.ศ. 2559 แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีมติเลื่อนการแข่งขันออกไป 1 ปี และได้จัดแข่งขันขึ้นในช่วงวันที่ 11-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ส่วนการแข่งขันจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2562

ประวัติ การแข่งขันฟุตบอลประเพณี จตุรมิตรสามัคคี

jatu_pin

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคีเป็นความคิดริเริ่มของโปร่ง ส่งแสงเติม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กับอารีย์ เสมประสาท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทั้งสองท่านได้มาขอความร่วมมือบุญอวบ บูรณะบุตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และบรรณา ชโนดม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญ ให้ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างสี่สถาบัน เพื่อเชื่อมความสามัคคีของครูอาจารย์และนักเรียนทุกฝ่าย ซึ่งอาจารย์ทั้งสี่มีความเห็นพ้องกัน

ประเพณีชาวจตุรมิตร

74356467_793910211039341_6355

ทุก ๆ วันสำคัญของราชการในทุก ๆ ปี ชาวจตุรมิตรมีกิจกรรมที่สำคัญ จึงมีการนัดหมายกันทุกครั้ง และถือเป็นประเพณีที่ 4 สถาบันได้ร่วมใจกันปฏิบัติมาช้านาน กิจกรรมเหล่านั้นได้แก่

 • วันที่ 28 กรกฎาคม ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันที่ 12 สิงหาคม ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • วันที่ 23 ตุลาคม ถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน ถวายบังคมเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
 • วันที่ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

อันดับแชมป์ จตุรมิตรสามัคคี

74667331_793910387705990_6319

สวนกุหลาบวิทยาลัย

 • จำนวนครั้งชนะเดี่ยว 6
 • จำนวนครั้งชนะร่วม 8
 • รวม 14

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 • จำนวนครั้งชนะเดี่ยว 4
 • จำนวนครั้งชนะร่วม 9
 • รวม 13

อัสสัมชัญ

 • จำนวนครั้งชนะเดี่ยว 3
 • จำนวนครั้งชนะร่วม 5
 • รวม 8

เทพศิรินทร์

 • จำนวนครั้งชนะเดี่ยว 1
 • จำนวนครั้งชนะร่วม 4
 • รวม 5