คนนี้ไง "ครูขวัญ กุลขวัญ" คุณครูฟูลเทิร์นสุดเปรี้ยวจาก โรงเรียนผดุงนารี

คนนี้ไง "ครูขวัญ กุลขวัญ" คุณครูฟูลเทิร์นสุดเปรี้ยวจาก โรงเรียนผดุงนารี

การเป็นคุณครูที่ดี ไม่จำเป็นต้องความรู้แน่นเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้าถึงนักเรียนทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนจนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนั่นเอง

ครูขวัญ กุลขวัญครูขวัญ กุลขวัญ

เราขอแนะนำให้รู้จักกับครูขวัญ-กุลขวัญ โอษะคลัง คุณครูมัธยมที่เรียกว่าเปรี้ยวที่สุดในประเทศไทยคนนี้ ที่มีทัศนคติที่น่ารักเอ็นเตอร์เทนเบอร์สุดจนนักเรียนหลงรักกันทั้งโรงเรียน

ครูขวัญ กุลขวัญครูขวัญ กุลขวัญ

โดยคุณครูขวัญ มีชื่อจริงว่ากุลขวัญ โอษะคลัง (อ่านว่า กุน-ละ-ขวัน โอ-สะ-คลัง) คุณครูเป็นครูสอนวิชาฝรั่งเศสที่ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส

ซึ่งเธอเคยกล่าวว่าในสมัยที่เธออยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นเธอเป็นคนที่สร้างความสุข สันทนาการ ดังนั้นเธอจึงเอาความสนุกของตัวเองมาใช้ในการเป็นครูและทำให้ลูกศิษย์มีความสุขในการเรียน โดยมีความคิดที่ว่าตอนเด็กเธออยากมีครูอย่างไร ตอนที่เธอเป็นครูเธอก็จะเป็นครูอย่างนั้น

ครูขวัญ กุลขวัญครูขวัญ กุลขวัญ
ครูขวัญ กุลขวัญครูขวัญ กุลขวัญ
ครูขวัญ กุลขวัญครูขวัญ กุลขวัญ