"แพทริเซีย กู๊ด" ฟาดมาก! คว้าคะแนนสอบ IELTS ได้ระดับ 8 จากเต็ม 9

"แพทริเซีย กู๊ด" ฟาดมาก! คว้าคะแนนสอบ IELTS ได้ระดับ 8 จากเต็ม 9

เธอคนนี้บอกเลยว่าเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการเรียนแบบเต็มที่ไปเลยจริงๆ สำหรับ แพทริเซีย กู๊ด สาวน้อยหน้าใสลูกครึ่งลูกครึ่งอังกฤษ-ไทย มากความสามารถทั้งด้านการแสดงและการเรียน ที่ล่าสุดนั้นเธอสามารถคว้าคะแนนจากการสอบ IELTS (ไอเอลส์) มาได้ถึงระดับ 8 จากเต็ม 9

ล่าสุดทางบัญชีอินสตราแกรม trainforyou11 ได้โพสต์รูป แพทริเซีย กู๊ด พร้อมผลสอบและข้อความว่า

แพทริเซีย กู๊ดแพทริเซีย กู๊ด

ขอแสดงความยินดีกับน้องแพทที่สอบ IELTS ผ่านด้วยคะแนน 8 เต็ม 9 และขอชื่นชมกับความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ ในการเรียนต่อในระดับป.โท เพื่ออนาคตที่ดีกว่า แพทไม่เคยทำให้อาจารย์ผิดหวังเลย เราภูมิใจในตัวน้องแพทมากค่ะ

IELTS คืออะไร

IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ จะเป็นตัวทดสอบที่ใช้ประเมิน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งการสอบไอเอลส์ได้เป็นที่ยอมรับในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ รวมทั้งยังได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานในประเทศดังกล่าว คะแนนจะอยู่ระหว่าง 0 - 9 ไม่ได้หมายถึงสอบผ่าน/ไม่ผ่าน แต่ละบริษัทหรือมหาวิทยาลัยจะมีคะแนน ขั้นต่ำที่กำหนดไว้

แพทริเซีย กู๊ดแพทริเซีย กู๊ด

การทดสอบไอเอลส์มี 2 แบบ ได้แก่

  • แบบทางวิชาการ เป็นการเตรียมการให้สำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นของการศึกษาระดับสูงและสำหรับมืออาชีพ เช่น แพทย์ และพยาบาลที่ต้องการเรียนหรือฝึกฝนในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
  • แบบการฝึกอบรมทั่วไป เป็นการเตรียมการวางแผนเพื่อทำสัญญาการฝึกอบรมที่ไปไม่เป็นทางการหรือได้รับประสบการณ์ในการทำงาน หรือเพื่อบรรลุเป้าหมายของการอพยพ

การวัดระดับ

ไอเอลส์มีระดับผลคะแนน 9 ระดับซึ่งแต่ละระดับบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยสรุปแล้วระดับผลคะแนนจะคิดเป็นครึ่งหนึ่ง จากผลคะแนนสอบ มาตรฐานการแบ่งเกณฑ์คะแนน มีดังนี้ ถ้าคะแนนเฉลี่ยใน 4 ทักษะได้ที่ .25 จะคิดเป็นครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ถ้าได้ .75 จะคิดเป็นคะแนนเต็ม

โดยระดับ 8 ที่ แพทริเซีย กู๊ด ทำได้นั้น มีความหมายคือ มีความสามารถในการใช้ภาษาดีมาก สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว แต่อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมบ้างบางครั้งคราวในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย สามารถถกปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผลได้ดี

แพทริเซีย กู๊ดแพทริเซีย กู๊ด

ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ แพทริเซีย กู๊ด ทำให้เราเห็นว่าเธอคนนี้มีความสามารถในการตั้งใจเรื่องการเรียน เพราะก่อนหน้านี้ เธอก็เพิ่งเรียนจบรับปริญญาจาก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จบปีการศึกษา 2561 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.70 อีกด้วย

แพทริเซีย กู๊ดแพทริเซีย กู๊ด
แพทริเซีย กู๊ดแพทริเซีย กู๊ด
แพทริเซีย กู๊ดแพทริเซีย กู๊ด