ส่องภาพแฟชั่นสวยๆ ผู้ประกวดดาวเดือน คณะคณะสังคมศาสตร์ มช. สังคม(นัย)เมือง(ใหม่)

ส่องภาพแฟชั่นสวยๆ ผู้ประกวดดาวเดือน คณะคณะสังคมศาสตร์ มช. สังคม(นัย)เมือง(ใหม่)

เรียกว่าแต่ละปีก็มักที่จะมีภาพสวยๆ กับไอเดียดีๆ มาให้เราได้ชมกันจริงๆ กับการประกวดดาวเดือนของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านพ้นไปไม่นานนั้นเป็นการประกวดของ คณะคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีไอเดียในการนำเสนอเหล่าตัวแทนประกวดได้สมกับการเป็นเด็กเชียงใหม่เลยจริงๆ

ด้วยไอเดีย สังคม(นัย)เมือง(ใหม่) ที่ทำชุดไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของทางเหนือมาถ่ายแบบโปรโมตแบบสร้างสรรค์ จนได้ออกมาเป็นภาพแฟชั่นสุดแพงที่เห็นแล้วเราอดที่จะเอามาแชร์ต่อเพื่อนๆ ไม่ได้เลยจริงๆ

cmu(2)

ผู้ประกวดดาวเดือน คณะคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฝ่ายชาย

SB 01 ธนกฤต กะรัตน์ (ดิว)
อาเซียนศึกษา

cmu(3)

SB 02 พิชญุตม์ เงินบุตรโคตร (อี้)
ภูมิศาสตร์

cmu(4)

SB 03 ภูมิพัฒน์ คล้าวเคลือ (ภูมิ)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

cmu(5)

SB 04 Aung Khant Thu (Aung)
B.A. in Social Science (International Program)

cmu(6)

ฝ่ายหญิง

SG 01 คริสมาสต์ บัวคลี่ (คิตตี้)
อาเซียนศึกษา

cmu(7)

SG 02 ภัทรศยา แซ่ฉือ (อัง)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

cmu(8)

SG 03 Veronique Ba (Veronique)
B.A. in Social Science (International Program)

cmu(9)

SQ 04 เขมินทรา แอโพ (ปราง)
ภูมิศาสตร์

cmu(10)