ศัพท์การแพทย์ รวมคำศัพท์ คำย่อ ทางการแพทย์ที่เราอาจเจอตอนไปโรงพยาบาล

ศัพท์การแพทย์ รวมคำศัพท์ คำย่อ ทางการแพทย์ที่เราอาจเจอตอนไปโรงพยาบาล

แพทยศาสตร์ ถือว่าเป็นหนึ่งคณะที่เด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจ เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติที่ได้ช่วยเหลือและรักษาชีวิตคนนั่นเอง ซึ่งถ้าเราเรียนทางด้านการแพทย์ หรือมีความสนใจทางด้านการแพทย์ ก็จำเป็นที่ต้องรู้คำศัพท์ย่อ ของ ศัพท์การแพทย์ เอาไว้ด้วย เพื่อเอาไว้ใช้ในเวลาที่เรียน หรือทำความเข้าใจตอนได้ยินศัพท์เหล่านี้ในโรงพยาบาลนั่นเอง

ซึ่งในครั้งนี้ Sanook! Campus เราก็ได้รวบรวม ศัพท์การแพทย์ ที่เราอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่ทราบความหมายมาให้เพื่อนๆ ได้ศึกษากัน

ศัพท์การแพทย์ รวมคำศัพท์ คำย่อ ทางการแพทย์

 • ช่องท้อง คำศัพท์ย่อ Abd คำศัพท์เต็ม Abdomen
 • การกำเริบฉับพลัน คำศัพท์ย่อ AE คำศัพท์เต็ม Acute Exacerbation
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน คำศัพท์ย่อ AF คำศัพท์เต็ม Atrial Fibrillation
 • ลำไส้อักเสบฉับพลัน คำศัพท์ย่อ AGE คำศัพท์เต็ม Acute Gastroenteritis
 • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคเอดส์ คำศัพท์ย่อ AIDS คำศัพท์เต็ม Acquired Immune Deficiency Syndrome
 • แอนติบอดีต่อสารในนิวเคลียสของเซลล์ พบในผู้ป่วย โรคกลุ่มออโตอิมมูน คำศัพท์ย่อ ANA คำศัพท์เต็ม Anti-Nuclear Antibody
 • การฝากครรภ์, การดูแลก่อนคลอด คำศัพท์ย่อ ANC คำศัพท์เต็ม Antenatal Care
 • ไตวายฉับพลัน คำศัพท์ย่อ ARF คำศัพท์เต็ม Acute Renal Failure
 • โรคไตวายฉับพลัน คำศัพท์ย่อ ATN คำศัพท์เต็ม Acute Tubular Necrosis
 • การประเมินกลุ่มอาการจากการถอนแอลกอฮอล์ คำศัพท์ย่อ AWS คำศัพท์เต็ม Alcohol Withdrawal Score
 • ความดันโลหิต คำศัพท์ย่อ BP คำศัพท์เต็ม Blood Pressure
 • ต่อมลูกหมากโต คำศัพท์ย่อ BPH คำศัพท์เต็ม Benign Prosthetic Hypertrophy
 • ค่าของยูเรียไนโตรเจนในเลือด คำศัพท์ย่อ BUN คำศัพท์เต็ม Blood Urea Nitrogen
 • น้ำหนัก คำศัพท์ย่อ BW คำศัพท์เต็ม Body Weight
 • การตรวจชิ้นเนื้อ คำศัพท์ย่อ Bx คำศัพท์เต็ม Biopsy
 • การผ่าคลอด คำศัพท์ย่อ C/S คำศัพท์เต็ม Cesarian Section
 • โรคมะเร็ง คำศัพท์ย่อ CA คำศัพท์เต็ม Cancer
 • การล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องด้วยตนเอง คำศัพท์ย่อ CAPD คำศัพท์เต็ม Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
 • การตรวจนับเม็ดเลือดทุกชนิด เป็นการตรวจเลือดที่ใช้บ่อย คำศัพท์ย่อ CBC คำศัพท์เต็ม Complete Blood Count
 • ประวัติสำคัญที่มาโรงพยาบาล คำศัพท์ย่อ CC คำศัพท์เต็ม Chief Complaint
 • หออภิบาลผู้ป่วยหนักเฉพาะโรคหัวใจ คำศัพท์ย่อ CCU คำศัพท์เต็ม Coronary Care Unit
 • เป็นฝีที่เหงือกเรื้อรัง (โรครำมะนาด) คำศัพท์ย่อ CDA คำศัพท์เต็ม Chronic Dentoalveolar Abscess
 • หัวใจวาย คำศัพท์ย่อ CHF คำศัพท์เต็ม Congestive Heart Failure
 • โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง คำศัพท์ย่อ COPD คำศัพท์เต็ม Chronic Obstructive Pulmonary Disease
 • การช่วยฟื้นชีพ (การช่วยหายใจและนวดหัวใจ ในผู้ที่หัวใจหยุดเต้น) คำศัพท์ย่อ CPR คำศัพท์เต็ม Cardio-Pulmonary Resuscitation
 • การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (การปั๊มหัวใจ) CPR คำศัพท์เต็ม Cardiopulmonary Resuscitation
 • ไตวายเรื้อรัง คำศัพท์ย่อ CRF คำศัพท์เต็ม Chronic Renal Failure
 • การตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ คำศัพท์ย่อ CT คำศัพท์เต็ม Computed Tomography
 • โรคเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดรัด คำศัพท์ย่อ CTS คำศัพท์เต็ม Carpal Tunnel Syndrome
 • โรคทางหลอดเลือดสมอง คำศัพท์ย่อ CVA คำศัพท์เต็ม Cerebrovascular Accident
 • โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน, อัมพาต (Stroke) คำศัพท์ย่อ CVA คำศัพท์เต็ม Cerebrovascular Accident
 • โรคฟันผุ คำศัพท์ย่อ DC คำศัพท์เต็ม Dental Caries
 • การวินิจฉัยแยกโรค คำศัพท์ย่อ Ddx คำศัพท์เต็ม Differential Diagnosis
 • ไข้เลือดออกระยะแรก คำศัพท์ย่อ DF คำศัพท์เต็ม Dengue Fever
 • ไข้เลือดออกจากเชื้อ dangue (เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง) คำศัพท์ย่อ DHF คำศัพท์เต็ม Dengue Hemorrhagic Fever
 • โรคไขมันในเลือดสูง คำศัพท์ย่อ DLD คำศัพท์เต็ม Dyslipidemia
 • โรคเบาหวาน คำศัพท์ย่อ DM คำศัพท์เต็ม Mellitus Diabetes
 • กรดชนิดหนึ่ง ที่เป็นส่วนสำคัญของสารพันธุกรรม ของเซลล์สิ่งมีชีวิต คำศัพท์ย่อ DNA คำศัพท์เต็ม Deoxyribonucleic Acid
 • การวินิจฉัยโรค คำศัพท์ย่อ Dx คำศัพท์เต็ม Diagnosis
 • เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง คำศัพท์ย่อ EDH คำศัพท์เต็ม Epidural Hematoma
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คำศัพท์ย่อ EKG, ECG คำศัพท์เต็ม Electrocardiography
 • ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คำศัพท์ย่อ EKG, ECG คำศัพท์เต็ม Electrocardiogram
 • แผนกที่รักษาเกี่ยวกับโรค หู คอ จมูก คำศัพท์ย่อ ENT คำศัพท์เต็ม Ear Nose Throat
 • ห้องฉุกเฉิน คำศัพท์ย่อ ER คำศัพท์เต็ม Emergency Room
 • ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คำศัพท์ย่อ ER คำศัพท์เต็ม Emergency Room
 • โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย คำศัพท์ย่อ ESRD คำศัพท์เต็ม End Stage Renal Disease
 • การผ่าเข้าไปในช่องท้องเพื่อผ่าตัดอวัยวะภายในช่องท้อง คำศัพท์ย่อ Explore lap. คำศัพท์เต็ม Exploratory Laparotomy
 • ระยางค์ (แขน ขา) คำศัพท์ย่อ Ext คำศัพท์เต็ม Extremity
 • การใช้เข็มเจาะดูดตัวอย่างชิ้นเนื้อ คำศัพท์เต็ม FNA คำศัพท์เต็ม Fine Needle Aspiration
 • ลักษณะภายนอกทั่วไป คำศัพท์ย่อ GA คำศัพท์เต็ม General Appearance
 • คะแนนการประเมินการตอบสนองทางระบบประสาท คำศัพท์ย่อ GCS คำศัพท์เต็ม Glasglow Coma Score
 • ศรีษะ หู ตา จมูก คอ คำศัพท์ย่อ HEENT คำศัพท์เต็ม Head Ear Eye Nose Throat
 • หมอนรองกระดูกเคลื่อน คำศัพท์ย่อ HNP คำศัพท์เต็ม Herniated Nucleus Pulposus
 • โรคความดันโลหิตสูง คำศัพท์ย่อ HT คำศัพท์เต็ม Hypertension
 • ส่วนสูง คำศัพท์ย่อ HT คำศัพท์เต็ม Height
 • การผ่าเข้าไปและกรีดเอาหนองหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากแผล คำศัพท์ย่อ I&D คำศัพท์เต็ม Incision and Drainage
 • ปริมาณน้ำเข้าออกในแต่ละวัน คำศัพท์ย่อ I / O คำศัพท์เต็ม Intake/Outtake
 • เลือดออกในสมอง คำศัพท์ย่อ ICH คำศัพท์เต็ม Intra Cerebral Hemorrhage
 • หออภิบาลผู้ป่วยหนักรวม คำศัพท์ย่อ ICU คำศัพท์เต็ม Intensive Care Unit
 • การวินิจฉัยแรกรับ คำศัพท์ย่อ IMP คำศัพท์เต็ม Impression
 • แผนกรักษาผู้ป่วยใน คำศัพท์ย่อ IPD คำศัพท์เต็ม Inpatient Department
 • การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ คำศัพท์ย่อ IV คำศัพท์เต็ม Intravenous
 • การวางยาสลบทางหลอดเลือด คำศัพท์ย่อ IVA คำศัพท์เต็ม Intravenous Anesthesia
 • สารน้ำทางหลอดเลือดดำ คำศัพท์ย่อ IVF คำศัพท์เต็ม Intravenous Fluid
 • แผนกห้องปฏิบัติการ คำศัพท์ย่อ LAB คำศัพท์เต็ม Laboratory
 • ปวดหลัง คำศัพท์ย่อ LBP คำศัพท์เต็ม Low Back Pain
 • ช่วงที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย คำศัพท์ย่อ LMP คำศัพท์เต็ม Last Menstrual Period
 • ห้องคลอด คำศัพท์ย่อ LR คำศัพท์เต็ม Labor Room
 • อายุรกรรม (การรักษาด้วยยา) คำศัพท์ย่อ MED คำศัพท์เต็ม Medicine
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คำศัพท์ย่อ MFPS คำศัพท์เต็ม Myofascial Pain Syndrome
 • การตรวจด้วยการสร้างภาพโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คำศัพท์ย่อ MRI คำศัพท์เต็ม Magnetic Resonance Imaging
 • สัญญาณชีพทางระบบประสาท คำศัพท์ย่อ N/S คำศัพท์เต็ม Nervous System
 • แผลติดเชื้อเนื้อตายลุกลามถึงชั้นพังผืด คำศัพท์ย่อ NF Necrotizing Fasciitis
 • การใส่สายยางทางจมูกถึงกระเพาะ คำศัพท์ย่อ NG Tube คำศัพท์เต็ม Nasogastric Tube
 • ยาต้านการอักเสบที่มิใช่สเตอรอยด์ คำศัพท์ย่อ NSAIDs คำศัพท์เต็ม Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs
 • โรคหัวใจวายฉับพลัน คำศัพท์ย่อ NSTEMI คำศัพท์เต็ม Non-ST Elevated Myocardial Infarction
 • สูติ-นรีเวชกรรม (การรักษาโดยเฉพาะสตรีและการตั้งครรภ์) คำศัพท์ย่อ OB-GYN คำศัพท์เต็ม Obstetric Gynecology
 • แผนกผู้ป่วยนอก คำศัพท์ย่อ OPD คำศัพท์เต็ม Outpatient Department
 • ห้องผ่าตัด คำศัพท์ย่อ OR คำศัพท์เต็ม Operating Room
 • ศัลยกรรมกระดูก (การรักษาโรคกระดูกด้วยยาหรือการผ่าตัด) คำศัพท์เต็ม ORTHO Orthopedic
 • การตรวจร่างกาย คำศัพท์ย่อ PE คำศัพท์เต็ม Physical Examination
 • กุมารเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะเด็ก) คำศัพท์ย่อ PED คำศัพท์เต็ม Pediatric
 • ประวัติอดีต คำศัพท์ย่อ PH คำศัพท์เต็ม Past History
 • ประวัติปัจจุบัน คำศัพท์ย่อ PI คำศัพท์เต็ม Present Illness
 • อัตราชีพจร คำศัพท์ย่อ PR คำศัพท์เต็ม Pulse Rate
 • แผนกกายภาพบำบัดและฟื้นฟู คำศัพท์ย่อ PT คำศัพท์เต็ม Physical Therapy
 • โรคแผลเป๊บติค, โรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น คำศัพท์ย่อ PU คำศัพท์เต็ม Peptic Ulcer
 • หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ คำศัพท์ย่อ PVC คำศัพท์เต็ม Premature Ventricular Contractions
 • การให้ยาที่รักษาเหมือนเดิมกับครั้งที่แล้ว ๆ มา คำศัพท์ย่อ RM คำศัพท์เต็ม Repeat Medication
 • อัตราการหายใจ คำศัพท์ย่อ RR คำศัพท์เต็ม Respiratory Rate
 • การรักษารากฟัน คำศัพท์ย่อ RR คำศัพท์เต็ม Retained Root
 • เอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้ คำศัพท์ย่อ Rx, Px Medical Prescription
 • เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะราชนอยด์ คำศัพท์ย่อ SAH คำศัพท์เต็ม Subarachnoid Hemorrhage
 • การฉีดยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง คำศัพท์ย่อ SB คำศัพท์เต็ม Spinal Block
 • เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา คำศัพท์ย่อ SDH คำศัพท์เต็ม Subdural Hematoma
 • โรคลูปัส, โรค SLE คำศัพท์ย่อ SLE คำศัพท์เต็ม Systemic Lupus Erythematosus
 • การผ่าตัดรังไข่และปีกมดลูก คำศัพท์ย่อ SO คำศัพท์เต็ม Salpingo-Oophorectomy
 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คำศัพท์ย่อ STD คำศัพท์เต็ม Sexually Transmitted Diseases
 • โรคหัวใจวายฉับพลัน คำศัพท์ย่อ STEMI คำศัพท์เต็ม ST Elevated Myocardial Infarction
 • ศัลยกรรม(การรักษาด้วยการผ่าตัด) คำศัพท์ย่อ SUR คำศัพท์เต็ม Surgical
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน คำศัพท์ย่อ SVT คำศัพท์เต็ม Supraventricular Tachycardia
 • อุณหภูมิ คำศัพท์ย่อ T, Temp. คำศัพท์เต็ม Temperature
 • การผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมด คำศัพท์ย่อ TAH คำศัพท์เต็ม Total Abdominal Hysterectomy
 • การทำหมัน คำศัพท์ย่อ TR คำศัพท์เต็ม Tubal Resection
 • การรักษา คำศัพท์ย่อ Tx คำศัพท์เต็ม Treatment
 • โรคประจำตัว คำศัพท์ย่อ U/D คำศัพท์เต็ม Underlying Disorders
 • การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน คำศัพท์ย่อ URI คำศัพท์เต็ม Upper Respiratory Infection
 • การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ คำศัพท์ย่อ UTI คำศัพท์เต็ม Urinary Tract Infection
 • สัญญาณชีพ คำศัพท์ย่อ V/S คำศัพท์เต็ม Vital Signs
 • การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อซิฟิลิส คำศัพท์ย่อ VDRL คำศัพท์เต็ม Venereal Disease Research Laboratory
 • หัวใจเต้นสั่นพลิ้ว คำศัพท์ย่อ VF คำศัพท์เต็ม Ventricular Fibrillation
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนล่าง คำศัพท์ย่อ VT คำศัพท์เต็ม Ventricular Tachycardia
 • ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ คำศัพท์ย่อ X-Ray, PPD คำศัพท์เต็ม Röntgen Ray

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus