วิศวะหนุ่มไฟฟ้ามจพ. หนุนสร้างมาตรฐานไฟฟ้าชั้นสูง

วิศวะหนุ่มไฟฟ้ามจพ. หนุนสร้างมาตรฐานไฟฟ้าชั้นสูง

นายธนาธร จันทราภาส (น้องแม็ค) คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) หนุ่มนายแบบและเอ็กซ์ตร้า สนใจเรียนในห้องเรียนด้านระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และการลงแล็บเพื่อเรียนรู้การลดแรงดัน เพิ่มแรงดัน ขยายแรงดันไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์ในแวดวงอุตสาหกรรมได้ทุกโรงงานอุตสาหกรรมประเทศไทย ยังต่อยอดด้วยการเรียนใช้โปรแกรม TLC ในโรงงานอุตสาหกรรม

img_6291

ล่าสุดหนุ่มแม๊ค รั้วมจพ. ได้ร่วมเชิญชวนเพื่อนๆ นิสิต นักศึกษาวิศวะทั่วประเทศไทยเข้าร่วมโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูงของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ผ่านกระบวนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการได้รับการยอมรับด้านความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถในการประกอบอาชีพและได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์และความรู้ และสามารถใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาความเจริญความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง

img_6293

โดยคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำลังคนของประเทศทั้งผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาระดับสูง แต่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาที่ต้องการต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้ “คุณวุฒิวิชาชีพ” สามารถนำไปเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิและการรับรองอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและระดับสากล เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไป และทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากล

558639

“แม็คอยากเชิญชวนเพื่อนๆ วิศวะทั่วประเทศไทยร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดต่างๆ ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูงทั้ง 3 อาชีพ ได้แก่ อาชีพนักพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม และอาชีพนักทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง โดยสามารถร่วมส่งความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการ E-mail : santidat@thaieei.com” น้องแม็คกล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

 

 

 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus