เปิดตัวผู้เข้าประกวด "ดาวเดือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" แต่ละคณะน่ารักหนักมาก

เปิดตัวผู้เข้าประกวด "ดาวเดือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" แต่ละคณะน่ารักหนักมาก

หลังจากที่แต่ละคณะค้นหาดาวเดือนเป็นตัวแทนของคณะตัวเองได้แล้ว ตอนนี้ก็ถึงสนามใหญ่ ระดับมหาวิทยาลัยแล้วนั่นเอง เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่า ผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีนี้ แต่ละคณะจะดูดี น่ารัก สมกับเป็นเด็กเกษตรศาสตร์มากแค่ไหน

ผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรมฝ่ายหญิง (KU Ambassador 2019)

G1 กุลภัทร เปรมสุขใจ (หนิงหนิง)
คณะสังคมศาสตร์

girlku(1)

G2 พิชญา พุมมาจุ้ย (ไอซ์)
คณะสิ่งแวดล้อม

girlku(2)

G3 ณิชาพัชร์ ผิวเหลืองสวัสดิ์ (มิ้นท์)
คณะวิทยาศาสตร์

girlku(3)

G4 ณัฐธิดา จันทร์แก้ว (ป๊อป)
คณะวนศาสตร์

girlku(4)

G5 พิชชาภา พงศาธิวัฒน์ (เพ้นท์)
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

girlku(5)

G6 ปุณยภา ศิริพัฒนกุลขจร (ปุณ)
คณะสัตวแพทยศาสตร์

girlku(6)

G7 พิมพ์พิชชา แก้วจำรัส (พิมพ์)
คณะเกษตร

girlku(7)

G8 รมิตา ลิ้มประเสริฐ (แก้ม)
คณะเศรษฐศาสตร์

girlku(8)

G9 กุลนิษฐ์ วงพันธุ์ (มาย)
หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

girlku(9)

G10 ปภาวี ชัยสุทธิ์ชยางกุล (น้ำผึ้ง)
คณะบริหารธุรกิจ

girlku(10)

G11 พิชญาภา เจริญปัญญา (น้ำหวาน)
คณะมนุษยศาสตร์

girlku(11)

G12 ธีมาพร ไชยมงคล (สตางค์)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

girlku(12)

G13 ภัทรานิธฐ์ พัฒนอนันต์สุข (พลอย)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

girlku(13)

G14 ภูษรี เต็มบุญเกียรติ (ภู)
คณะประมง

girlku(14)

G15 เจนนิสา จันทะเวหา (เจน)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

girlku(15)

G16 อารีรัตน์ กาบแก้ว (กุ๊ก)
คณะศึกษาศาสตร์

girlku(16)

ผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรมฝ่ายชาย (KU Ambassador 2019)

B1 ปราการ จิโรปการ (กานต์)
คณะสังคมศาสตร์

boyku(1)

B2 ศักดิธัช โพธิ์ชัย (เกรท)
คณะสิ่งแวดล้อม

boyku(2)

B3 ภูมิพัฒน์ ยะเชียงคำ (ปอ)
คณะวิทยาศาสตร์

boyku(3)

B4 ชนินทร์ พงศ์ชัยไพบูลย์ (ต้า)
คณะวนศาสตร์

boyku(4)

B5 ศีลณัฏฐ์ วิเศษสมบัติ (ณเณร)
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

boyku(5)

B6 สันติภาพ รุ่งเรืองบางชัน (แสง)
คณะสัตวแพทยศาสตร์

boyku(6)

B7 ศตายุ อิ่มกมลไมตรี (นาม)
คณะเกษตร

boyku(7)

B8 กฤตณัฐ ปิยะนิจดำรงค์ (นัท)
คณะเศรษฐศาสตร์

boyku(8)

B9 ภัทรธร กลิ่นสายทอง (ภีม)
หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

boyku(9)

B10 รัฐบดี รัตนศิลสัจจา (พีร์)
คณะบริหารธุรกิจ

boyku(10)

B11 ฐิติพัฒน์ วัฒนดิลกวิชช์ (พีช)
คณะมนุษยศาสตร์

boyku(11)

B12 ณภัทร์ สุวรรณสิงห์ (ทันเดอร์)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

boyku(12)

B13 ชวัลวัฒน์ ทองอยู่ (ภูมิ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

boyku(13)

B14 เอกภพ งิ้วลาย (ไนท์)
คณะประมง

boyku(14)

B15 สุวิศิษฏ์ จิตรโรจนรักษ์ (สตางค์)
คณะอุตสาหรรมเกษตร

boyku(15)

B16 ศรีรัฐ กิตชูจิตรารมย์ (ดัง)
คณะศึกษาศาสตร์

boyku(16)

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus