เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรกัญชา เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรกัญชา เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Y-Hub

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรกัญชา เวชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 68874925_404116407120611_8812

จุดเด่นของหลักสูตร:

  • เป็นหลักสูตรกัญชาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของประเทศไทย
  • รวบรวมองค์ความรู้วิชากัญชาที่สอนใน 20 มลรัฐ ของ สหรัฐอเมริกา
  • ฝึกงานจากสถานที่จริง
  • มีโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศกับผู้ผลิตกัญชาโดยตรง

รูปแบบการศึกษา:

  • เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
  • สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้สูงสุด 2 ใน 3 (93 หน่วยกิต)
  • สามารถลดเวลาเรียนได้สูงสุด 1 ปี
  • สามารถขอขึ้นทะเบียนรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่: https://ahs.ssru.ac.th/th/home

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป


Subscribe: ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร และรับข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับท่านได้ที่: https://airtable.com/shri9ktFiY7VndjKg

ติดตามช่อง Youtube ของเราได้ที่: https://www.youtube.com/channel/UCCXXih5pCl795hYy6RN8d8w

Yhub – เพจสำหรับให้ความรู้ คำแนะนำ ข้อมูลคุณภาพสำหรับเยาวชนไทยที่กำลังค้นหาโอกาสให้ตัวเอง #Yhub #Thaiyouthhub #ทุนการศึกษา #Scholarship

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus