เผยโฉมตัวแทน "ประกวดดาวเดือน" มศว ปีนี้มาธีมโลกเวทมนตร์ Fantastic Beasts

เผยโฉมตัวแทน "ประกวดดาวเดือน" มศว ปีนี้มาธีมโลกเวทมนตร์ Fantastic Beasts

กิจกรรมที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์สำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นการ ประกวดดาวเดือน ของมหาวิทยาลัยนั่นเอง เพราะกิจกรรมนี้เรียกว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ของมหาวิทยาลัยแรกๆ ที่ทำให้เหล่านักศึกษาได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น

และมหาวิทยาลัยที่เรียกว่ามีการจัดการประกวดดาวและเดือนของมหาวิทยาลัยได้น่าสนใจและเป็นที่ติดตามทุกๆ ปีนั้นก็ต้องยกให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเขานี่แหละ ที่ทางมหาวิทยาลัยนี้มักจะมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่เหนือและตื่นๆ ตาในทุกๆ ปี

โดยในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเขาก็มาในคอนเซ็ปต์ Welcome to 70 years of SWU Fantastic ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากโลกเวทมนตร์ Fantastic Beasts นั่นเอง เรามาดูตัวแทนของแต่ละคณะกันเลยดีกว่าว่าปีนี้ตัวแทนของแต่ละคณะจะน่ารักกันแค่ไหน

เผยโฉมตัวแทน "ประกวดดาวเดือน" มศว Welcome to 70 years of SWU Fantastic

G1 นางสาวณิชากร มณีวิหค (ณิชา)
คณะพลศึกษา

p(1)

B1 นายณาศิส งามจินดาสกุล (เน็ต)
คณะพลศึกษา

p(2)

G2 นางสาวรักชนก มั่นใจ (ขมิ้น)
คณะมนุษยศาสตร์

p(3)

B2 นายศุภกฤต ดิษฐพงศ์ภักดี (อาร์ต)
คณะมนุษยศาสตร์

p(4)

G3 นางสาวพิมพ์มาดา วัฒนพรมงคล (พิม)
คณะเภสัชศาสตร์

p(5)

B3 นายสมิทธิ จันทร์ไทย (โฟล์ค)
คณะเภสัชศาสตร์

p(6)

G4 นางสาวเปมิกา ตั้งพิพัฒน์พงศ์ (มีน)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

p(7)

B4 นายอติวัฒณ์ อ่องเล็ก (ซี)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

p(8)

G5 นางสาวนภัสวรรณ ฟาลิซี่ (ฟ้า)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

p(9)

B5 นายณัฐนันท์ เพ็งแจ่ม (เนส)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

p(10)

G6 นางสาวเวณิตา ลอยวัฒนกุล (เรย์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์

p(11)

B6 นายธงทศ ทองดี (ต้นไทร)
คณะศิลปกรรมศาสตร์

p(12)

G7 นางสาวณัฐวรรณ อภิวรรณรัตน์ (โบว์)
คณะสังคมศาสตร์

p(13)

B7 นายปริยะ จิยางกูร (จูเนียร์)
คณะสังคมศาสตร์

p(14)

G8 นางสาวธนิดา บุญโสภา (กรีก)
คณะศึกษาศาสตร์

p(15)

B8 นายปรัตถกร เหล่าก่อ (แมน)
คณะศึกษาศาสตร์

p(16)

G9 นางสาวสุประภาดา รอดถนอม (เจน)
คณะกายภาพบำบัด

p(17)

B9 นายธนัท ลี้ภากรณ์ (เพชร)
คณะกายภาพบำบัด

p(18)

G10 นางสาวปรมาภรณ์ จันทร์วงษ์ (นัทตี้)
คณะวิทยาศาสตร์

p(19)

B10 นายฤทธิเกียรติ ฤทธิทิตย์ (แมน)
คณะวิทยาศาสตร์

p(20)

G11 นางสาวพิชญาภา อนุศักดิ์เสถียร (เฟย์)
คณะเศรษฐศาสตร์

p(21)

B11 นายณัฐวุฒิ ประภาเพ็ญสุข (เอิร์ท)
คณะเศรษฐศาสตร์

p(22)

G12 นางสาวอมลกานต์ ลือโรจน์วงศ์ (ฟ้า)
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

p(23)

B12 นายชิตษณุพงศ์ ปัญญาวัฒนชัย (เฟิสท์)
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

p(24)

G13 นางสาวชลิตา เอี่ยมแจง (กิ๊ฟท์)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

p(25)

B13 นายเวชพิสิฐ เฉลาประโคน (เจิ้ง)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

p(26)

G14 นางสาวญาณิศา ชูพินิจ (อ๋อม)
คณะทันตแพทยศาสตร์

p(27)

B14 นายโชติวุฒิ อัครธัญญรัตน์ (เบนซ์)
คณะทันตแพทยศาสตร์

p(28)

G15 นางสาวอารียา จันทร์เทพา (แฟนต้า)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

p(29)

B15 นายประสพสุข วรนาม (หนุ่ม)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

p(30)

G16 นางสาวกัญญาวาท พร้อมทรัพย์ศรี (องุ่น)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

p(31)

B16 นายจิรวรรตน์ สุทธิวณิศักดิ์ (ดิว)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

p(32)

G17 นางสาวอธิชา เพชรดี (ไข่เจียว)
คณะพยาบาลศาสตร์

p(33)

B17 นายนฤเบศ สินชัย (บาส)
คณะพยาบาลศาสตร์

p(34)

G18 นางสาวพิชามญชุ์ สินพยัคฆ์ (เดียร์)
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

p(35)

B18 นายพีรวิศ เลาห์ลักษณาเลิศ (เอ็ม)
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

p(36)

G19 นางสาวกันตา กันตชูเวสศิริ (เอิน)
คณะแพทยศาสตร์

p(37)

B19 นายสุทธิวัสส์ วรกฤชพรพงศ์ (พูม)
คณะแพทยศาสตร์

p(38)

G20 นางสาวรวิสรา สงประชา (อาย)
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

p(39)

B20 นายปิต์ สุวรรณ (ปิต์)
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

p(40)

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus