"เปิดค่าเทอมโรงเรียนดาราวิทยาลัย" โรงเรียนชั้นนำที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่

"เปิดค่าเทอมโรงเรียนดาราวิทยาลัย" โรงเรียนชั้นนำที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนดาราวิทยาลัย หรือในอดีตคือ โรงเรียนสตรีพระราชชายา เคยเป็นโรงเรียนสตรีเอกชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ใช้ชื่อ ตามพระนามเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแห่งนี้มีอายุแล้ว 141 ปี มีอักษรย่อว่า ด.ว. / D.R.A

โรงเรียนดาราวิทยาลัยโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โรงเรียนดาราวิทยาลัย เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยในรายวิชาภาษาอังกฤษได้มีหลักสูตรพิเศษที่เรียนกับเจ้าของภาษาโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรียกว่า โปรแกรม NP และในระดับช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3 ได้มีการบรรจุวิชาภาษาจีนไว้เป็นวิชาเรียนในรายวิชาเสริมทักษะภาษาต่างประเทศโดยนักเรียนทุกคนจะได้เรียนในรายวิชานี้เนื่องจากเห็นความสำคัญของภาษาจีนที่จะมีความสำคัญมากในอนาคต

ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนดาราวิทยาลัยโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ธงประจำโรงเรียน

โรงเรียนดาราวิทยาลัยโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ธงประจำโรงเรียน เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง มุมบนด้านซ้ายมีดาวห้าแฉกดวงใหญ่สีขาว ตรากลางดาวเป็นตัวอักษรสีแดงว่า "ดว" มีรัศมีสีขาวล้อมรอบ และรัศมีด้านล่างเป็นรูปดาวดวงเล็ก ๆ กระจายอยู่

 • พื้นธงสีแดง หมายถึง สีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงบนไม้กางแขน เพื่อทรงไถ่โทษประชากรโลกด้วยความรัก และความรักนี้เป็นแรงศรัทธาให้มิชชันนารีเข้ามาดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน และสั่งสอนอบรมนักเรียนด้วยความเสียสละทั้งกาย และใจ และแม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้สังคมได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
 • ดาวน้อยใหญ่ หมายถึง พระนามของสมเด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ผู้ประทานนามแก่โรงเรียน ดารารัศมี มีความหมายว่า แสงแห่งดวงดาว จึงใช้ดาวสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่อาจจะเปรียบนักเรียนดาราวิทยาลัยเป็นเสมือน ดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่ในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ และจะส่องแสงประกายเจิดจรัสอยู่นานเท่านาน นอกจากนี้ยังเปรียบถึงดวงดาวที่ปรากฏในวันที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลก และคณะมิชชันนารีผู้ก่อตั้ง ได้ดำเนินตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ โดยออกไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ต่าง ๆ ทั่วโลก
 • อักษร "ดว" เป็นชื่อย่อของโรงเรียน "ดาราวิทยาลัย"

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนที่ถูกต้อง

โรงเรียนดาราวิทยาลัยโรงเรียนดาราวิทยาลัย

 • รูปดาว เป็นดาวห้าแฉก อยู่ตรงกลาง และมีรัศมีห้าเส้น ดาวหมายถึงชื่อของของโรงเรียนคือดารา ซึ่งเป็นพระนามของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่พระราชทานให้แก่โรงเรียน และยังเกี่ยวพันถึงศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ว่าในวันที่พระกุมารเยซูมาบังเกิดในโลกมีดาวประหลาดปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า อันเป็นสัญลักษณ์ว่าได้มีเหตุการณ์อันนำมาซึ่งความปิติยินดีมาให้แก่ชาวโลก เนื่องด้วยพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดบนโลก ซึ่งก็เป็นความจริงว่าบรรดามิชชันนารีที่เดินทางเข้ามาสอนศาสนาคริสต์ในดินแดนแห่งนี้ ได้นำความเชื่อในคริสต์ศาสนา "ดาว" จึงถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 • ตัวเลข 2421 คือ ปีพุทธศักราชที่โรงเรียนก่อตั้ง
 • ลายรดน้ำ เป็นการนำเอาวัฒนธรรมของภาคเหนือซึ่งมีความอ่อนช้อย งดงามมาล้อมรอบดาวไว้ อันหมายถึงความยิ่งใหญ่

ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ คุณครูสวาท กีรติปาล

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียน ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • อังกฤษ - คณิตศาสตร์
 • อังกฤษ - ฝรั่งเศส
 • อังกฤษ - เยอรมัน
 • อังกฤษ - ญี่ปุ่น
 • อังกฤษ - จีน

แผนการเรียนใหม่เพิ่มขึ้นมาในปี 2558 สำหรับชั้น ม.4

 • อังกฤษ - เทคโนโลยี

แผนการเรียนใหม่เพิ่มขึ้นมาในปี 2561 สำหรับชั้น ม.4

 • อังกฤษ - เกาหลี
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีการอาหาร

โรงเรียนดาราวิทยาลัยโรงเรียนดาราวิทยาลัย

การแต่งกาย

ชุดนักเรียน

 • ผู้หญิง เสื้อสีขาว กระโปรงสีแดง รองเท้าสีขาว โบสีขาวหรือสีแดงก็ได้
 • ผู้ชาย เสื้อสีขาว กางเกงสีดำ รองเท้าสีดำ

ชุดพละ

 • ผู้หญิง เสื้อสีขาวหรือเสื้อกีฑาสี กางเกงวอร์มสีแดง รองเท้าสีขาว
 • ผู้ชาย เสื้อสีขาวหรือเสื้กกีฑาสี กางเกงวอร์มสีดำ รองเท้าสีดำ

ชุดพื้นเมือง

 • ผู้หญิง เสื้อสีขาว ผ้าซิ่นลายสีแดงสลับดำ รองเท้าพื้นเมืองที่โรงเรียนมีให้
 • ผู้ชาย เสื้อสีขาว กางเกงสะดอสีแดงเลือดหมู รองเท้าพื้นเมืองที่โรงเรียนมีให้

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus