เปิดค่าเทอม "โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย" โรงเรียนหญิงล้วนชั้นนำกว่า 90 ปีในไทย

เปิดค่าเทอม "โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย" โรงเรียนหญิงล้วนชั้นนำกว่า 90 ปีในไทย

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสตรีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน ในสังกัดคณะอุร์สุลิน ประเทศไทย ก่อตั้งโดยคุณแม่มารี เบอร์นาร์ด มังแซล ในปี พ.ศ. 2471 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่คณะอุร์สุลินก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยคุณแม่มารี เบอร์นาร์ด มังแซล (Marie Bernard Mancel, G.S.U.) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาธิการิณีที่โรม ให้ย้ายจากประเทศอินโดนีเซียมาเป็นอธิการิณีที่สยาม เป็นผู้จัดซื้อที่ดินและก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

01_home_35

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2468 คุณแม่มารี เบอร์นาร์ด ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อท่านเป็นอธิการิณีที่กรุงเทพฯ ได้ประมาณ 3 - 4 เดือน ท่านก็ได้พบที่ดินทำเลดีบนถนนเพลินจิตผืนนี้ ขนาดพื้นที่ 18 ไร่ ซึ่งมีบ้านหลังใหญ่ปลูกสร้างอยู่แล้ว จึงเห็นว่าเหมาะที่จะสร้างเป็นโรงเรียนได้ รวมถึงมุขนายกเรอเน-มารี-โฌแซ็ฟ แปโร ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ ได้ให้การสนับสนุน คุณแม่จึงได้ตัดสินใจดำเนินการ

about_06

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2470 คุณแม่มารี เบอร์นาร์ด ได้รับการอนุมัติให้ถวายโรงเรียนใหม่ที่สร้างขึ้นนี้แด่พระมารดาพระเจ้า และให้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาละตินว่า "มาแตร์เดอี" (Mater Dei แปลว่า พระมารดาพระเจ้า = Mother of God)

ค่าเทอมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย (อัปเดตปี 2561)

  • ค่าเทอม 90,000 ต่อปี (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าแรกเข้าประมาณ 30,000 บาท ค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณ 60,000บาท สามารถแบ่งจ่าย 2 เทอมได้)

คติพจน์ของนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย คือ คำว่า เซอร์เวียม โดยมีสัญลักษณ์ ดังนี้

our_erviam

  • เซอร์เวียม เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนคณะอุร์สุลินทั่วโลก เนื่องจากคำว่า URSA ในภาษาละตินแปลว่า หมี จึงใช้ดาวหมีซึ่งประกอบด้วยดวงดาวเล็กๆ 7 ดวง เป็นเครื่องหมายถึงนักบุญอุร์สุลา
  • กางเขน เป็นเครื่องหมายที่หมายถึงการรับใช้มวลมนุษย์และสละได้แม้ชีวิตด้วยความรัก
  • อักษรละติน "Serviam" เป็นภาษาละตินแปลว่า "ข้าพเจ้าจะรับใช้" เซอร์เวียม เป็นจุดรวมของความมุ่งหวังที่คณะอุร์สุลินมีต่อศิษย์ทุกคน คือ ต้องการปลูกฝังให้ศิษย์พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่มีความเห็นแก่ตัว พร้อมที่จะรับใช้เพื่อนมนุษย์ตามสถานภาพที่สามารถจะกระทำได้

ทางโรงเรียนได้เปิดสอนแผนการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งหมด 6 แผนการเรียน ได้แก่

  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • ศิลป์-คำนวณ
  • ศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
  • ศิลป์-ภาษาจีน
  • ศิลป์-ดนตรี
  • ศิลป์-ญี่ปุ่น

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย