มาแล้ว! กำหนดการการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ป.6 ม.3 และ ม.6

มาแล้ว! กำหนดการการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ป.6 ม.3 และ ม.6

น้องๆ นักเรียนเตรียมตัวกันให้พร้อมเลย เพราะ สทศ. ได้ประกาศ กำหนดการการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ออกมาแล้วทั้ง 3 ระดับชั้น ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

141611_1

โดยการ สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 นี้จะอยู่ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2563 สำหรับน้องๆ DEK63 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บอกเลยว่าต้องตั้งใจหน่อยนะครับ เพราะคะแนน O-NET นั้นอาจจะต้องใช้เป็นคะแนนขั้นต่ำสำหรับการยื่นสมัครสอบ TCAS63 รวมถึงน้องๆ ที่จะสอบ กสพท. ถ้ามีคะแนน O-NET ที่รวม 5 วิชาหลักไม่ถึง 300 จาก 500 อาจจะไม่มีสิทธิสอบผ่านระบบกสพท. ได้นะ ดังนั้นตั้งใจอ่านหนังสือกันตั้งแต่ตอนนี้เอาไว้ ได้เปรียบกว่านะ

กำหนดการการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

141611

 • วันสอบ วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

วิชาที่สอบ

 1. รหัสวิชา 64 วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09.00-10.00 น. (ระยะเวลา 60 นาที)
 2. รหัสวิชา 61 วิชาภาษาไทย เวลา 10.30-12.00 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
 3. รหัสวิชา 65 วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 13.30-14.30 น. (ระยะเวลา 60 นาที)
 4. รหัสวิชา 63 วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 15.00-16.00 น. (ระยะเวลา 60 นาที)

หมายเหตุ

ข้อสอบวิชาภาษาไทย มี 2 รูปแบบ คือ แบบปรนัย และแบบอัตนัย (เขียนตอบ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

478445

 • วันสอบ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

วิชาที่สอบ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 1. รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 10.00-11.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
 2. รหัสวิชา 91 วิชาภาษาไทย เวลา 13.00-14.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 1. รหัสวิชา 95 วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 10.00-11.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)
 2. รหัสวิชา 93 วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 13.00-14.30 น. (ระยะเวลา 90 นาที)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

478445_1

 • วันสอบ สอบระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2563
 • ประกาศผลสอบวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

วิชาที่สอบ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 1. รหัสวิชา 02 วิชาสังคมศาสตร์ เวลา 08.30-10.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)
 2. รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 11.30-14.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)
 3. รหัสวิชา 03 วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 14.30-16.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

 1. รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย เวลา 08.30-10.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)
 2. รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 11.30-13.30 น. (ระยะเวลา 120 นาที)

ระเบียบการเข้าห้องสอบ

271112

 • ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
 • ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
 • ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
 • ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
 • ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
 • ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
 • อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

อะไรนำเข้าห้องสอบได้บ้าง

 • ดินสอดำ 2B
 • ยางลบ
 • กบเหลาดินสอ
 • ปากกา
 • นาฬิกาแบบเข็มเท่านั้น
 • บัตรประชาชน

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus