"ทำไมรัฐศาสตร์ต้องเป็นสิงห์" มาดูที่มาของการใช้ชื่อสิงห์ของคณะรัฐศาสตร์

"ทำไมรัฐศาสตร์ต้องเป็นสิงห์" มาดูที่มาของการใช้ชื่อสิงห์ของคณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ เปิดสอนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการรัฐ การเมืองการปกครอง รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งการศึกษาวิชารัฐศาสตร์นั้น เป็นการศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ กล่าวคือ ต้องอาศัยศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์เข้ามาประกอบการศึกษา อธิบายภาวะต่าง ๆ ทางสังคม ที่เกิดขึ้นได้

 64703776_908001186235755_8162

ทางแฟนเพจ เรียนต่อไหนดี ได้อธิบายไว้ว่า การที่คณะรัฐศาสตร์นำ "สิงห์" หรือ "ราชสีห์" มาเป็นสัญลักษณ์เพราะเหตุผลที่ว่าเป็น "ราชาแห่งสัตว์ป่า" เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและกำลัง จึงนำไปเปรียบกับนักปกครองแบบนักรัฐศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นเป้าหมายของชาวรัฐศาสตร์ จึงได้นำสัญลักษณ์ดังกล่าวมาเป็นสัญลักษณ์ประจำคณะ

 

สิงห์ของคณะรัฐศาสตร์

สิงห์ดำ

politicalscience(1)

สิงห์แดง

politicalscience(2)

สิงห์ขาว

politicalscience(3)

สิงห์เขียว

politicalscience(4)

สิงห์ทอง

politicalscience(5)

สิงห์นำเงิน

politicalscience(6)

สิงห์เขียวทอง

politicalscience(7)

สิงห์สี่แคว

politicalscience(8)

สิงห์เงิน

politicalscience(9)

สิงห์ธรรม

politicalscience(10)

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus