"เรียนแผนไหนสามารถสอบคณะอะไรได้บ้าง" รวมการเลือกคณะที่ชอบจากแผนการเรียนตัวเอง

"เรียนแผนไหนสามารถสอบคณะอะไรได้บ้าง" รวมการเลือกคณะที่ชอบจากแผนการเรียนตัวเอง

การเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมปลายนั้นเรียกว่าเป็นตัวกำหนดว่าในอนาคต ชีวิตมหาวิทยาลัยของเราว่าสามารถเรียนในคณะไหนได้บ้างนั่นเอง ดังนั้นการรู้จักตัวเองว่าต้องการเดินไปในเส้นทางไหนตั้งแต่ช่วงมัธยมนั้นก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในการเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเอง

โดยในครั้งนี้ Sanook! Campus เราก็เลยได้รวบรวม แผนการเรียน มัธยมปลาย ที่สามารถต่อยอดในการเลือกคณะในมหาวิทยาลัยมาฝากเพื่อนๆ กัน มาดูกันว่า เรียนแผนไหนสามารถสอบคณะอะไรได้บ้าง

istock-871980800

วิทย์-คณิต

 • แพทยศาสตร์
 • ทันตแพทยศาสตร์
 • สัตวแพทยศาสตร์
 • เภสัชศาสตร์
 • เทคนิคการแพทย์
 • สหเวชศาสตร์
 • พยาบาลศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • วิทย์กีฬา
 • จิตวิทยา
 • วิทย์คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกษตรศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • ศึกษาศาสตร์
 • ศิลปกรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • อักษรศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์

ศิลป์-คำนวน

 • แพทยศาสตร์ (เฉพาะรอบ กสพท)
 • จิตวิทยา (บางมหาวิทยาลัย)
 • วิทย์คอมพิวเตอร์ (บางมหาวิทยาลัย)
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์ (บางมหาวิทยาลัย)
 • บริหารธุรกิจ
 • ศึกษาศาสตร์
 • ศิลปกรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • อักษรศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์

ศิลป์-ภาษา

 • แพทยศาสตร์ (เฉพาะรอบ กสพท)
 • จิตวิทยา (บางมหาวิทยาลัย)
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์ (บางมหาวิทยาลัย)
 • บริหารธุรกิจ (บางมหาวิทยาลัย)
 • ศึกษาศาสตร์
 • ศิลปกรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • อักษรศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์

ศิลป์-ทั่วไป

 • แพทยศาสตร์ (เฉพาะรอบ กสพท)
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์ (บางมหาวิทยาลัย)
 • ศึกษาศาสตร์
 • ศิลปกรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • อักษรศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus