ทันตะ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

ทันตะ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดระบบรับตรง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562

253147

ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ที่สนใจศึกษาต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ เพราะมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีความพร้อมด้วยบุคคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง เพิ่มขีดความสามารถทั้งด้านความรู้ ทักษะคลินิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางทันตกรรม จึงทำให้มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะสามารถผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอน

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ คณะทันตแพทยศาสตร์