"พลอย ยลฤดี" สาวสวยมากความสามารถอยากทำเพื่อประเทศ ได้สัญชาติไทยแล้ว

"พลอย ยลฤดี" สาวสวยมากความสามารถอยากทำเพื่อประเทศ ได้สัญชาติไทยแล้ว

เรียกว่าเป็นเด็กมากความสามารถที่ผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนเรื่องการศึกษาอย่างดี สำหรับพลอย ยลฤดี นักเรียนมากความสามารถด้านการศึกษา และเต็มที่กับเรื่องกิจกรรมโรงเรียน และในตอนนี้เรียกว่าเป็นข่าวดีที่เธอสามารถได้สัญชาติไทยเพื่อสร้างชื่อให้ประเทศได้แล้ว

59407032_2139189683039106_817

พลอย ยลฤดี ปิยะทัต อาศัยอยู่ในจังหวัดระนอง เกิดในประเทศไทย แต่รัฐยังไม่ได้รับรองให้เป็นสัญชาติไทย เป็นเด็กไร้สัญชาติ แต่ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีสัญชาติไทย แต่เธอก็อยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาประเทศแบบในมุมมองของเธอ

เธอใช้เวลาที่มีตั้งใจเรียน ทุ่มเทกับเรื่องการศึกษา และได้รับโอกาสจากผู้โรงเรียนมากมายในการโชว์ความสามารถด้านการศึกษา ไม่ว่าจะไปแข่ง พูดสุนทรพจน์ในภาคภาษาอังกฤษ (Speech Contest) รวมไปกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

20229281_1793175267640551_928

นอกจากเรื่องการพัฒนาตัวเองเรื่องการศึกษาแล้ว พลอย ก็ยังใช้เวลาที่มีในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วย อย่างเช่น งานกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน เล่นงานดนตรีไทยในกิจกรรมโรงเรียนต่างๆ รวมถึงการออกค่ายอาสากับทางโครงการ To Be Number 1 และเคยได้รับโล่รางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาแล้วด้วย

โดยล่าสุดพลอยถูกเชิญให้ไปเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม ในผลงานที่ชื่อว่า เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ โดยทีมได้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันในระดับประเทศ และ ได้โอกาสไปแข่งต่อระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเลยทีเดียว

42210162_2015350342089708_893

ซึ่งโครงการนี้มีชื่อว่า “Genius Olympiad” เป็นโครงการเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งและบริหารโดย Terra Science and Education โดยปัญหาคือ น้องพลอย ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เนื่องจากเป็นบุคคลไร้สัญชาติ ทางสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีสองทางเลือก คือให้น้องพลอยพิสูจน์สัญชาติไทยแล้วทำพาสปอร์ตออกนอกประเทศไปแข่ง หรือไม่ก็ให้ถูกตัดสิทธิ์ออกจากรายการ เพื่อให้ทีมยังคงไปแข่งต่อในประเทศอเมริกา

น้องพลอยได้ยื่นขอเอกสารเดินทางคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens - T.D.) และขอสัญชาติไทยตามกฏข้อที่ 4 ในเรื่องของทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ แต่ทางปลัดอำเภอได้แจ้งว่า T.D. ของน้องพลอยไม่สามารถยื่นขอได้ แต่จะส่งให้กระทรวงกลาโหมเพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินต่อไป ทำให้เอกสารของน้องพลอยถูกส่งไปอย่างล่าช้า ซึ่งเอกสารผู้แข่งขันต้องส่งวันที่ 1 พ.ค. จึงดำเนินการไม่ทัน และน้องพลอยกำลังจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

60294949_2140541106237297_371

และล่าสุดนั้นกรมการปกครองได้มีการพิจารณามีความเห็นชอบและอนุญาตให้น้องพลอย ได้รับหนังสือรับรองการเป็นคนไทยแล้ว และจะมีการส่งหนังสือกลับไปแจ้งให้กับโรงเรียนและให้ครอบครัวได้รับทราบ

ซึ่งหลังนี้ไปจะเป็นหน้าที่การดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ ที่จะทำเรื่องขอหนังสือการเดินทางให้กับน้องพลอยเพื่อใช้เดินทางออกนอกประเทศ ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลกต่อไป

44247815_2027608050863937_536
47686313_2054831851474890_311
58442511_2130702260554515_447

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus