สิ่งสำคัญที่ได้จากการให้เด็กญี่ปุ่นไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน

สิ่งสำคัญที่ได้จากการให้เด็กญี่ปุ่นไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน
Anngle

สนับสนุนเนื้อหา

ในญี่ปุ่นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนต้องมีตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาคือ การไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน โดยจำนวนครั้งของการทัศนศึกษาต่อปีนั้นขึ้นอยู่กับโรงเรียน มาดูกันนะคะว่าเด็กญี่ปุ่นได้อะไรจากการไปทัศนศึกษาบ้าง

กิจกรรมทัศนศึกษาในโรงเรียนญี่ปุ่นและความมุ่งหมายของการทัศนศึกษา

 untitled2

ในหนึ่งปีเด็กนักเรียนญี่ปุ่นจะมีกิจกรรมทัศนศึกษาไปตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง สถานที่ที่ไปได้แก่ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ และสวนสนุก เป็นต้น โดยการเดินทางนั้นจะกำหนดโดยโรงเรียน มีทั้งการเดินไปเอง นั่งรถไฟ และนั่งรถบัส ความมุ่งหมายของการทัศนศึกษานั้นเพื่อ ให้เด็กได้เรียนรู้กฎการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม, ปลูกฝังนิสัยรักธรรมชาติและให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สัตว์ไปจนถึงต้นหญ้าเล็ก ๆ และสอนให้เด็กรู้จักปฏิบัติตามกฎจราจรในการเดินทางเพื่อไปถึงที่หมาย

สิ่งสำคัญที่เด็กได้จากการไปทัศนศึกษา

untitled

  1. ความสนุกสนานจากการได้สัมผัสประสบการณ์ตรงที่ต่างจากการอ่านจากหนังสือ
  2. นิสัยรักธรรมชาติ ซึ่งเป็นนิสัยพื้นฐานที่ควรปลูกฝังเพื่อให้เด็กเติบโตมาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน รักและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  3. ปลูกฝังนิสัยตรงเวลาจากการนัดหมายและกำหนดการต่าง ๆ ในช่วงเวลาการทัศนศึกษาที่คุณครูแจ้งกำหนดการไว้ล่วงหน้า
  4. ปลูกฝังจิตสำนึกและความมีระเบียบวินัยพื้นฐาน จากคำมั่นสัญญาที่ตกลงกันก่อนไปทัศนศึกษา เช่น วิ่งเล่นไล่กันและส่งเสียงดังจนรบกวนคนอื่นในที่สาธารณะ ไม่ส่งเสียงดังในรถไฟในกรณีการเดินทางโดยรถไฟ และไม่คุยกันเสียงดังหรือลุกออกจากที่นั่งหากเดินทางโดยรถบัส ไม่หักกิ่งไม้และทำลายต้นไม้และนำขยะทุกชิ้นกลับบ้าน เป็นต้น

ผู้ปกครองรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยอาจจะเคยบ่นว่าทำไมโรงเรียนจึงมีกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเรียนวิชาการเยอะจัง จริง ๆ แล้วในความคิดของผู้เขียนนั้นวิชาการนั้นสามารถเรียนกันได้ทุกเมื่อ แต่การปลูกฝังวินัยและจิตสำนึกนั้นต้องทำกันตั้งแต่วัยเด็ก การไปทัศนศึกษาในญี่ปุ่นจึงเป็นหนึ่งในการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ปลูกฝั่งสิ่งดี ๆ ให้แก่เด็กแบบไม่รู้ตัว

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus