"TOEIC, IELTS, TOEFL" ต่างกันยังไง? การสอบวัดภาษาอังกฤษที่หลายคนเคยเจอ

"TOEIC, IELTS, TOEFL" ต่างกันยังไง? การสอบวัดภาษาอังกฤษที่หลายคนเคยเจอ

เพราะในปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการสื่อสารมากขึ้น ดังนั้นจึงมีการสอบภาษาอังกฤษขึ้นมาหลายแบบ เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป และการสอบภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักมากที่สุดนั่นก็คือ TOEIC, IELTS และ TOEFL นั่นเอง

โดยในครั้งนี้นั้น Sanook! Campus เราก็เลยอยากจะนำเสนอความแตกต่างของการสอบทั้ง 3 แบบ TOEIC, IELTS, TOEFL มาให้ได้ดูกัน ว่ามันสอบเพื่ออะไร เอาคะแนนไปทำอะไรกันแน่

istock-874724684

สอบ TOEIC

TOEIC โทอิค เป็นคำย่อจากชื่อเต็มว่า Test of English for International Communication หรือ การสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงสื่อสารในการทำงาน โดยการสอบนี้จะใช้สำหรับยื่นสมัครงาน โดยเป็นการทดสอบระดับภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไป เน้นหลักการฟังและอ่านเป็นหลัก ซึ่งคะแนนสอบนั้นสามารถใช้เป็นเอกสารยื่นสมัครงานในบริษัทระดับแนวหน้า ชั้นนำ รวมไปถึงหน่วยงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเป็นหลัก อย่างเช่น ธุรกิจสายการบิน, ธุรกิจโรงแรม และ ธุรกิจการท่องเที่ยว นั่นเอง

istock-464410900

สอบ TOEFL และ สอบ IELTS

  • TOEFL โทเฟล เป็นคำย่อจากชื่อเต็มว่า The Test of English as a Foreign Language
  • IELTS ไอเอลส์ เป็นคำย่อจากชื่อเต็มว่า International English Language Testing System

การสอบ TOEFL และ สอบ IELTS ทั้งคู่นั้น เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นการสอบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงได้รับการยอมรับโดยทั่วของมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก โดยการสอบนั้นจะวัดทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในเชิงวิชาการ โดยเพื่อนำคะแนนการสอบนั้นไปเป็นเอกสาร เพื่อยื่นสมัครเรียนต่อทางต่างประเทศ ในสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารนั่นเอง โดยความแตกต่างของ การสอบ TOEFL และ สอบ IELTS นั้นก็คือการสอบ TOEFL นั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ส่วนการสอบ IELTS นั้นจะนิยมในประเทศฝั่งทาง อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นั่นเอง

การสอบ TOEIC, TOEFL และ IELTS

ความแตกต่างของการสอบทั้ง 3 ชนิดนี้ ก็คือ การสอบ TOEIC นั้นจะเป็นการสอบการฟัง และ การอ่าน เท่านั้นเพื่อวัดความสามารถพื้นฐาน ส่วน TOEFL และ IELTS จะสอบทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน เพื่อวัดระดับแบบวิชาการนั่นเอง

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus