"ธงประจำพระองค์" ข้อมูลที่มาของสีธงและลักษณะของธงแต่ละพระองค์

"ธงประจำพระองค์" ข้อมูลที่มาของสีธงและลักษณะของธงแต่ละพระองค์
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ธงประจำพระองค์ เป็นธงประเภทหนึ่งของพระราชวงศ์ไทย ซึ่งประดับร่วมกับธงชาติไทยเพื่อถวายพระเกียรติแก่พระราชวงศ์ไทย ปรากฏใช้อยู่ทุกแห่งในประเทศไทย ต่างจากธงอีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกรวมกันตามกฎหมายธงในปัจจุบันว่า ธงพระอิสริยยศ อันเป็นธงที่ใช้ในพิธีการต่าง ๆ เป็นการพิเศษ และใช้ในสถานที่เฉพาะแห่ง

โดยหลักแล้ว ธงประจำพระองค์ มีลักษณะเป็น ธงสีพื้นตามวันพระราชสมภพหรือสีที่ตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นๆ ประดับด้วยเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อหรือพระนามาภิไธยย่อ ส่วนพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ก็มีธงประจำพระองค์ในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่มักมิได้พบเห็นบ่อยนัก นอกจากในงานพิธีซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้นๆ เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธาน ธงประจำพระองค์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้ประดับในพระราชพิธีและพิธีการต่าง ๆ ที่เป็นทางการเท่านั้น แต่ใช้อยู่ทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการด้วย ประชาชนชาวไทยในทุกชนชั้นและทุกหนแห่งนิยมประดับธงดังกล่าวร่วมกับธงชาติไทย เพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

01

พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง ธงสีเหลือง ตราพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. มีอุณาโลมเลข ๑๐ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1024px-royal_flag_of_hm_queen

พระราชสมภพวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธง ธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ท. ภายใต้มงกุฎขัตติยนารี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

02

พระราชสมภพวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธง ธงสีฟ้า ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

03

พระราชสมภพวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธง ธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. ภายใต้พระชฎาไม่มีกรรเจียกจร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

04

ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธง ธงสีแสด ตราพระนามาภิไธยย่อ จ.ภ. ภายใต้พระจุลมงกุฎ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

05

ประสูติวันพฤหัสบดี แต่ด้วยเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ จึงใช้สีแดงเป็นสีพื้นธง แทนสีแสด ธงสีแสดแดง ตราพระนามาภิไธยย่อ อ.ร.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

06

ประสูติวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธง ธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ส. ยอดพระนามาภิไธยย่อเป็นรูปอุณาโลม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

07

ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธง ธงสีแสด ตราพระนามาภิไธยย่อ พ.ภ.

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

08

ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธง ธงสีแสด ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ร.

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

09

ประสูติวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธง ธงสีฟ้า ตราพระนามาภิไธยย่อ ท.ป.

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

10

ประสูติวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธง ธงสีฟ้า ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ภ.

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

11

ประสูติวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธง ธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ อ.ก.