"เจริญ วรรธนะสิน" ประวัติการศึกษา อดีตโค้ชและนักกีฬาแบดมินตันระดับโลก

"เจริญ วรรธนะสิน" ประวัติการศึกษา อดีตโค้ชและนักกีฬาแบดมินตันระดับโลก
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

เรียกว่าเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาอย่างแบดมินตันให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากสำหรับ เจริญ วรรธนะสิน อดีตนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย และอดีตนักกีฬาแบดมินตันระดับโลก โดยในครั้งนี้ Sanook! Campus เราก็จะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักและเปิดประวัติการศึกษาของเขาคนนี้กันอีกสักหน่อย

เจริญ วรรธนะสินเจริญ วรรธนะสิน

ประวัติ เจริญ วรรธนะสิน

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน เกิดวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2480 ที่จังหวัดเชียงใหม่ อดีตนักกีฬาแบดมินตันระดับโลก โดยเขาเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และได้รับทุนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้เข้าศึกษาและสำเร็จวิชาการบริหารธุรกิจ จากวิทยาลัยซิตีออฟลิเวอร์พูล (The City of Liverpool College) ซึ่ง วิทยาลัยซิตีออฟลิเวอร์พูล เป็น Community College หรือที่เราเรียกว่า วิทยาลัยชุมชน คือ สถานบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนและรับรองจากรัฐบาล

เจริญ วรรธนะสินเจริญ วรรธนะสิน

ซึ่ง เจริญ วรรธนะสิน ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2530 และได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสังคมศาสตร์ จากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในปี พ.ศ. 2553 เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

เจริญ วรรธนะสินเจริญ วรรธนะสิน

ศาสตราจารย์พิเศษ คืออะไร?

ศาสตราจารย์พิเศษ เป็นตำแหน่งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งตามคำกราบบังคมทูลของสภามหาวิทยาลัย จากผู้ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย แต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการสูง และเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยมานาน หรือแต่งตั้งผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการและเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติของศาสตราจารย์พิเศษเป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย

เจริญ วรรธนะสินเจริญ วรรธนะสิน

เกียรติประวัติ เจริญ วรรธนะสิน

  • รองประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ ไอบีเอฟ กิตติมศักดิ์ตลอดชีพ (Honorary Life Vice-President)
  • ได้รับเลือกเป็น ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง พ.ศ. 2539
  • ได้รับยกย่องเป็น บุคคลที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านวิชาการ และด้านกีฬาระหว่างชาติ พ.ศ. 2548 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • ศาสตราจารย์(พิเศษ)แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus