เปิดแล้ว! บริติช เคานซิล เปิดรับสมัคร “ทุน IELTS Prize” มูลค่ากว่า 3,100,000 บาท

เปิดแล้ว! บริติช เคานซิล เปิดรับสมัคร “ทุน IELTS Prize” มูลค่ากว่า 3,100,000 บาท

บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครทุนการศึกษา IELTS Prize สำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในปีการศึกษา 2019/2020 โดยใช้คะแนนสอบ IELTS ในการสมัครเรียน ทั้งสถาบันฯ ในประเทศและต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 3,100,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนฯระดับประเทศ จำนวน 3 ทุน มูลค่ากว่า 650,000 บาท และทุนฯระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกจำนวน 3 ทุน มูลค่ากว่า 2,510,000 บาท โดยผู้สมัครจะต้องสมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไปและได้รับผลคะแนนสอบระดับ 6 ขึ้นไปในทั้ง 4 ทักษะของการสอบ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2562 ที่ www.ieltsasia.org/th/ielts-prize

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ

  • รายละเอียดทุนรางวัล
  • ทุนระดับประเทศ (Local Prizes)
  • รางวัลที่ 1 มูลค่า 260,400 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 217,000 บาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 173,600 บาท
  • ทุนระดับภูมิภาค (Regional Prizes)
  • รางวัลที่ 1 ค่าเล่าเรียนในปีแรก มูลค่าสูงสุดกว่า 1,736,000 บาท (มูลค่าขึ้นอยู่กับค่าเล่าเรียนแต่ละสถาบัน)
  • รางวัลที่ 2 มูลค่า 434,000 บาท รางวัลที่ 3 มูลค่า 347,200 บาท

เกี่ยวกับบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล คือ องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราสร้างสรรค์ความรู้และความเข้าใจระหว่างผู้คนในสหราชอาณาจักรและผู้คนทั่วโลก เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน เราได้รับเงินสนับสนุนร้อยละสิบห้าโดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร บริติช เคานซิล ในฐานะตัวแทนจัดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ จัดสอบมากกว่า 800 แห่งในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

เกี่ยวกับระบบการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS)

IELTS เป็นระบบการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าสอบมากกว่า 3 ล้านคน องค์กรกว่า 10,000 แห่ง ไว้วางใจและยอมรับ IELTS ให้เป็นตัวชี้วัดถึงความสามารถของการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตที่แน่นอน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อการศึกษา การอพยพย้ายถิ่น และการทำงานสายอาชีพ IELTS เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างบริติช เคานซิล, IDP: IELTS ออสเตรเลีย และ Cambridge English Language Assessment

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus