เวิลด์ไวด์เว็บ (World-Wide Web : WWW) คืออะไร และมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

เวิลด์ไวด์เว็บ (World-Wide Web : WWW) คืออะไร และมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

doodles google วันนี้ 12 มี.ค. 2019 เป็นวันครบรอบ 30 ปีของเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web) และความหมายของ เครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web) คืออะไร วันนี้เรามีคำตอบ

เวิลด์ไวด์เว็บ คืออะไร

เวิลด์ไวด์เว็บ (อังกฤษ: World Wide Web, WWW, W3; หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า เว็บ) คือพื้นที่ที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต โดยการกำหนดยูอาร์แอล (URL) คำว่า "เวิลด์ไวด์เว็บ" มักจะใช้สับสนกับคำว่า อินเทอร์เน็ต จริง ๆ แล้วเวิลด์ไวด์เว็บเป็นเพียงแค่บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

มาตรฐานที่ใช้ในเว็บ ประกอบด้วย 3 มาตรฐานหลักดังต่อไปนี้

  1. Uniform Resource Locator (URL) เป็นระบบมาตรฐานที่ใช้กำหนดตำแหน่งที่อยู่ของเว็บเพจแต่ละหน้า
  2. HyperText Transfer Protocol (HTTP) เป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ และเซิร์ฟเวอร์
  3. HyperText Markup Language (HTML) เป็นตัวกำหนดลักษณะการแสดงผลของข้อมูลในเว็บเพจ

องค์กรเวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม (World Wide Web Consortium: W3C) เป็นผู้พัฒนาและดูแลระบบมาตรฐานหลักและมาตรฐานอื่น ๆ ที่ใช้กันในเวิลด์ไวด์เว็บ

องค์กรเวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม (World Wide Web Consortium: W3C) คือองค์กรระหว่างประเทศทำหน้าที่จัดระบบมาตรฐานที่ใช้งานบนเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW หรือ W3) โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะเป็นแกนนำทางด้านพัฒนาโพรโทคอล และวิธีการใช้งานสำหรับเวิลด์ไวด์เว็บทั้งหมด นอกจากนี้ทาง W3C มีการบริการทางการศึกษา การพัฒนาซอฟต์แวร์ และเปิดให้ใช้ฟอรัมในการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเว็บ

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus